Dezynfekcja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dezynfekcja-opracowanie - strona 1 Dezynfekcja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DEZYNFEKCJA
- główne jej zadanie to niszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie i zabezpieczenie dobrej jakości sanitarnej wody w sieci wodociągowej. -Celem dezynfekcji końcowej jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie po wcześniejszych procesach jej oczyszczania oraz zabezpieczenie wody przed wtórnym rozwojem organizmów żywych, głównie bakterii. Jako czynniki dezynfekujące stosowane są: · Chlor- dotąd najczęściej używany, · chloraminy, · dwutlenek chloru, · promieniowanie UV -maksymalna efektywność przy dł.fali 265nm · ozon.
Sposoby działania dezynfektantów, mechanizmy warunkujące efektywność dezynfekcji.
Stosowane sposoby dezynfekcji działają powodując:nieodwracalną destrukcję /zniszczenie/ komórek,zakłócenie procesów metabolicznych,zakłócenie biosyntezy i wzrostu. Działanie każdego z tych sposobów jest różne i zależy od rodzaju organizmu oraz stosowanego czynnika dezynfekującego.
Za mechanizmy warunkujące efektywność dezynfekcji wody uważa się: utlenienie lub zniszczenie ścian komórek, łącznie z konsekwencjami wewnątrzkomórkowej dezintegracji, oraz dyfuzję do wnętrza komórek i zakłócenie procesów życiowych. Dodany do wody dezynfektant najpierw penetruje przez błonę komórkową i denaturuje białko, niszcząc organizm. Formy przetrwalnikowe są bardziej oporne na dezynfekcję.
Podział metod dezynfekcji.
Fizyczne metody dezynfekcji wody: gotowanie i pasteryzacja wody - stosując odpowiednią temperaturę i czas ogrzewania wody można uzyskać odkażenie wody. promienie ultrafioletowe - skutecznie niszczą mikroorganizmy tylko podczas naświetlania wody promieniami UV, ale nie zapobiegają wtórnemu rozwojowi bakterii w sieci wodociągowej. stosowanie ultradźwięków - stwierdzono, że przy dużych natężeniach następuje niszczenie organizmów. Chemiczne metody dezynfekcji wody:
Dezynfekcja wody metodami chemicznymi polega na dawkowaniu do niej silnych utleniaczy, takich jak: chlor, podchloryn sodowy, dwutlenek chloru, chloraminy, O3, brom i jod.
Czynniki warunkujące skuteczność chemicznych metod dezynfekcji; Skuteczność dezynfekcji chemicznej zależy od wielu czynników takich jak: - liczba i rodzaj mikroorganizmów w oczyszczanej wodzie, - skład fizyczno-chemiczny dezynfekowanej wody /pH/, - rodzaj i dawka /stężenie/ środka dezynfekującego, - czas działania środka dezynfekującego, - odporność mikroorganizmu, - siła bakteriobójcza dezynfektanta /zdolność do penetracji przez błonę komórkową niszczonego organizmu i zdolność niszczenia/.
Parametry oceny skuteczności dezynfekcji:-współczynnik CT /iloczyn pozostałego środka dezynfekującego i czasu kontaktu zapewniającego usuniecie 99,9% cyst i wirusów/- uzyskanie wymaganej wartości CT zapewnia właściwą dezynfekcję. -stała k - określa wpływ czasu i dawki na skuteczność dezynfekcji. Wartości k są wyznaczone dla poszczególnych dezynfektantów i mikroorganizmów.-prawo Chicka-Watsona - określa szybkość destrukcji mikroorganizmów.


(…)

… w sensie zdrowotnym. Natomiast produkty reakcji związków organicznych są różne i wiele z nich ma znaczenie zdrowotne.. Dlatego utleniacze /dezynfektanty/ należy dawkować do wody po wcześniejszym usunięciu z niej związków organicznych. Stąd utlenianie chemiczne powinno być ostatecznością i stosowane jedynie wówczas, gdy zawodzą inne procesy. Parametry technologiczne procesu utleniania powinny być ustalone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz