Definicje PR-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje PR-opracowanie - strona 1 Definicje PR-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DEFINICJE PR
Analiza etymologiczna: PUBLIC - upublicznione, podlegają publicznej ocenie, dotyczą dużych grup lub całej społeczności RELATIONS - stosunki, powiązania między 2 stronami
Istnieje ponad 2000 definicji Public Relations Najprostsza definicja: Zarządzanie komunikacją między organizacją a różnymi grupami jej odbiorców.
Organizacje - prowadzą misje o charakterze publicznym,
Odbiorcy - otoczenie tych organizacji, nie jest to ogół społeczeństwa, wymagana jest pewna wybiórczość,
Komunikacja - ich relacje, określone wzajemnymi potrzebami W postrzeganiu zwolenników nurtu komunikacyjnego PR to system obiegu informacji. Zgodnie z tym założeniem, public relations to planowe, perswazyjne komunikowanie się, które zmierza do wywarcia wpływu na znaczne grupy społeczne. PR to umiejętne przesyłanie idei do rozmaitych grup społecznych w celu wywołania pożądanego rezultatu. Zgodnie z myślą przedstawicieli nurtu komunikacyjnego PR istnieje po to, aby wywierać wpływ na ludzi.
Patrząc na public relations z punktu widzenia organizacji i zarządzania, public relations to funkcja kierowania instytucją. Są przypisane do sposobu kierowania instytucją i organizacją. Definiuje się wtedy public relations jako funkcję kierowania, która polega na rozpoznawaniu dążeń społecznych oraz ustalaniu takich kierunków i sposób działania organizacji, żeby ze strony jej otoczenia społecznego zyskać zrozumienie i akceptację
Deklaracja Meksykańska 1978, sygnowana przez reprezentantów ponad 30 stowarzyszeń PR: Działalność public relations jest dziedziną sztuki i nauką społeczną polegającą na analizowaniu tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradzaniu przywódcom organizacji oraz realizowaniu zaplanowanych programów działań służących zarówno interesom owych organizacji, jak i interesowi publicznemu. Definicje stworzone przez pojedynczych autorów
Są szczegółowe
koncentrują się ma jednym, określonym aspekcie PR
najczęściej tworzone w odniesieniu do gospodarki i przedsiębiorstw Edward Bernays: PR to starania o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez informację, perswazję i dostosowanie
James Grunig: PR to element zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem.
Definicje stworzone przez organizacje zawodowe Są bardziej ogólne
nacisk na odróżnienie PR od dziennikarstwa, reklamy, czy propagandy
odnoszą się do instytucji non-profit, kreowania wizerunku osób
znaczenie bardziej prestiżowe niż naukowe Deutsche Public Relations Gesellschaft: PR to świadome i uzasadnione starania o zrozumienie, jak też o budowę i pielęgnowanie zaufania w otoczeniu na podstawie systematycznego badania.


(…)

… osób
znaczenie bardziej prestiżowe niż naukowe Deutsche Public Relations Gesellschaft: PR to świadome i uzasadnione starania o zrozumienie, jak też o budowę i pielęgnowanie zaufania w otoczeniu na podstawie systematycznego badania.
Podział definicji ze względu na podejście istoty zagadnienia
PR jako V element marketingu-mix (reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, PR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz