Definicje i zagadnienia dotyczące praw autorskich.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 259
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i zagadnienia dotyczące praw autorskich. - strona 1

Fragment notatki:

Twórca - n ie ma natomiast ustawowej definicji twórcy. W ustawie o prawie autorskim zawarto domniemanie, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwo podano do wiadomości publicznej w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.   Majątkowe prawa autorskie mogą przysługiwać także pracodawcy . Dzieje się tak za sprawą tzw. utworów prawodawczych. Według art. 12 p. aut. pracodawca nabywa prawo do utworu z chwilą jego przejęcia do czego konieczne jest złożenie jednostronnego oświadczenia woli stanowiącego wyraz decyzji pracodawcy.   Dozwolony użytek publiczny służy realizacji celów edukacyjnych, informacyjnych, kulturonośnych, naukowych. Jego istotą jest uprawnienie w określonych w ustawie sytuacjach do korzystania z konkretnego utworu bez konieczności uzyskiwania zgody wyłącznie uprawnionego. Można te uprawnienia podzielić na sześć podstawowych kategorii: nadawcza informacyjna dydaktyczna, naukowa, oświatowa lub dokumentująca polegająca na uświetnianiu wydań publicznych związana z propagowaniem utworów plastycznych inna ( m. in. chodzi o bezpieczeństwo publiczne czy poprawę położenia osób niepełnosprawnych)   Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych egzemplarze utworów rozpowszechnianych sporządzać lub zalecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem komórek systemu informatycznego (terminalu) znajdującego się na terenie tych jednostek ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz