Definicja strony post_powania podatkowego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja strony post_powania podatkowego. - strona 1 Definicja strony post_powania podatkowego. - strona 2

Fragment notatki:

. Definicja strony postępowania podatkowego.
Art. 133 op.
Stroną postępowania podatkowego mogą być:
@ podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie,
(z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy)
@ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa)
@ wspólnik spółki
(uprawniony na podstawie przepisów o VAT do otrzymania zwrotu podatku (sprawy zwrotu VAT-u)
@ osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki (w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie zobowiązań byłej spółki cywilnej może być)
@ małżonkowie wspólnie opodatkowani i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga.
@ podmioty które na gruncie op. muszą przekazywać informacje podatkowe, ryczałtowcy, obowiązek zgłoszenia nabycia nieruchomości etc…
@ organizacja społeczna  może domagać się wszczęcia postępowania dotyczącego innego podatnika. Może żądać dopuszczenia jej do toczącego się już postępowania podatkowego. Warunki, aby organizacja byłą skutecznie stroną:
@ zgoda strony
@ podanie o dopuszczeniu jej do postępowania
@ działanie uzasadnione celami statutowymi organizacji
@ interes publiczny
O tym, że organizacja będzie działała na prawach strony postanawia organ właściwy w postanowieniu. Służy na nie postanowienie.
PODSUMOWUJĄC…
Stroną postępowania podatkowego jest:
@ podatnik
@ płatnik
@ inkasent
@ następcy prawni
@ osoby trzecie które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego
@ osoba fizyczna, prawna, j.o. inna niż ww, jeśli przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień
@ małżonkowie wspólnie opodatkowaniu (dwoje jako jedna strona, każde z nich może działać w imieniu obojga)
Strony mogą być reprezentowane przez swoich reprezentantów. Rodzaje reprezentantów:
@ Pełnomocnik
@ Kurator
@ Przedstawiciel ustawowy
Pełnomocnik  pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Forma pisemna lub ustnie do protokołu. Brak wymogów co do kwalifikacji zawodowych. Oryginał pełnomocnictwa musi być aktach sprawy. Wyjątek: urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Poświadczyć może notarialnie/adwokata/radcy prawnego. Urzędowo poświadcza notariusz (ale nie jest to pracownik organu podatkowego). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz