Decydowanie jako element procesu zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decydowanie jako element procesu zarządzania - strona 1 Decydowanie jako element procesu zarządzania - strona 2

Fragment notatki:

Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Decydowanie jako element procesu zarządzania. Decydowanie - jako uwieńczenie procesu procesu planowania. Zarządzanie to stały proces podejmowania decyzji. Nie ma sprawnie zarządzanej firmy bez decyzji podejmowanych szybko i skutecznie We współczesnym przedsiębiorstwie procesy podejmowania decyzji stanowią najważniejszy element w zarządzaniu firmą. Dlatego też tak wielki nacisk nakłada się na menadżerów, aby wciąż się rozwijali, doskonaląc się w sprawnym sposobie podejmowania decyzji. Sukces skutecznego zarządzania opiera się, w głównej mierze, właśnie na odpowiednio podjętych decyzjach, które w nieuchronny sposób zbliżają firmę do osiągnięcia przez nią założonych celów.
Pojęcie i rodzaje decyzji. Podejmowanie decyzji może się odnosić to do konkretnego aktu, bądź też do ogólnego procesu. Podejmowanie decyzji jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu. Proces decyzyjny jest jednak czymś więcej. Jeden z kroków w tym procesie może np. polegać na tym, że osoba podejmująca decyzję musi uznać, że jakaś decyzja jest niezbędna, i zidentyfikować zestaw realnych możliwości wyboru. Proces podejmowania decyzji obejmuje zatem rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór wariantu „najlepszego” i wprowadzenie go w życie 2 . Ogólnie rzecz biorąc jednak, większość decyzji mieści się w jednej z dwóch kategorii: zaprogramowanych i niezaprogramowanych 4 . Decyzje zaprogramowane Decyzje nie zaprogramowane Warunki podejmowania decyzji. Każda decyzja powinna spełniać swoje założenia, to znaczy powinna skutecznie oraz efektywnie zapewniać przedsiębiorstwu stabilną pozycję na rynku. Decyzja powinna mieć swój określony czas, to znaczy moment, w którym występuje, tak, aby zsynchronizował się on z innymi czynnikami zachodzącymi w otoczeniu w celu sprawnego zapewnienia optymalnego efektu ekonomicznego.
Ryzyko decyzji kierowniczych Menedżer, który rzeczywiście chce podejść do decyzji racjonalnie i logicznie, powinien próbować przejść kroki opisane w tablicy 8.1. Owe etapy racjonalnego podejmowania decyzji pomogą skoncentrować się na faktach i logice oraz uchronić się przed nieuzasadnionymi założeniami i pułapkami. • etapy racjonalnego podejmowania decyzji Rozpoznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty; ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu. Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej

(…)

… wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu. Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej
Decyzje w warunkach ryzyka są zdeterminowane przez dwie zmienne:
      1) użyteczność wyników,
      2) subiektywne prawdopodobieństwo otrzymania wyników.
Użyteczność to subiektywna wartość wyniku, czyli atrakcyjność. Prawdopodobieństwo subiektywne to stopień pewności, czyli przekonanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz