Człon różniczkujacy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człon różniczkujacy-opracowanie - strona 1 Człon różniczkujacy-opracowanie - strona 2 Człon różniczkujacy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY RÓWNANIE RÓZNICZKOWE WE-WY
y=k*ů
k-współczynnik wzmocnienia określony jako stosunek odpowiedzi y do pochodnej wymuszenia u w stanie ustalonym -?
T - stała czasowa = 0
Charakterystyka skokowa:
H(t)=kδ(t)
Odpowiedź impulsowa:
Transmitancja:
Przykład:
KONDENSATOR:
i
CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY Z INERCJĄ (RZECZYWISTY CZŁON RÓŻNICZKUJĄCY)
Równanie:
Tỷ+y= k*ů
k= jak wyżej
T=stała czasowa
Charakterystyka skokowa:
Odpowiedź:
Transmitancja:
Przykład czwórnik:
W tym wzorze 2 linijka od dołu po R/L ma być + albo *
UKŁAD REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
Układem otwartym regulacji automatycznej nazywamy układ z rozwartą przy węźle sumacyjnym ( rys.1) pętlą
sprzężenia zwrotnego. Transmitancja tego układu Go(s) jest równa iloczynowi transmitancji szeregowo podłączonych
w nim członów
Układy regulacji, pracujące w układzie `on line', wykorzystują ujemne sprzężenie zwrotne pomiędzy wyjściem ( tj. wielkością regulowaną) a wejściem ( wielkością zadaną ). Układ z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego nazywany jest układem zamkniętym. Sygnał zwrotny ze znakiem ujemnym podawany jest na węzeł sumacyjny. W wyniku porównania sygnału zadanego i rzeczywistego w układzie wyznaczany jest tzw. uchyb regulacji.
Uchyb regulacji e - jest to różnica miedzy sygnałem zadanym x, czyli żądaną wartością wielkości regulowanej a wielkością regulowaną y w danej chwili czasowej e(t) = x(t) - y(t)
Uchyb regulacji e(t) przedstawić można przy pomocy 2 składowych e(t)=ep(t)+ eust, gdzie ep- składowa przejściowa uchybu zaś eust -uchyb ustalony.
Czas regulacji tr -
to czas, po którym uchyb regulacji w sposób trwały znajdzie się w żądanym przedziale (eust ±-Δ ).
Przyjąć Δ=2% e(t=0)
Wyznaczanie czasu regulacji i uchybu ustalonego,
Przykładowe przebiegi uchybu regulacji w czasie e(t) . Wyznaczanie oscylacyjności,
Oscylacyjność wyrażaną w procentach przeregulowania wyznaczyć można z zależności: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz