Cykl produkcyjny - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl produkcyjny - wykład - strona 1 Cykl produkcyjny - wykład - strona 2 Cykl produkcyjny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Produkcja CO2 w Polsce (4 miejsce) na świecie. 1 kg Aluminium (CO2 - 320g, SO2-12g, boksyty - 4kg, szlam - 3kg, zużyta energia - 14 kWh).
CYKL PRODUKCYJNY
Materiały wsadowe (skały, rudy, węgiel) → materiały podst. (meble, ceramika, papier, cement) → met. Inżynieryjne (ceramika, cegła, kryształy) → produkty, narzędzia, konsumpcja, → odpady (recyrkulujemy aż do mat. Podst.) → usuwanie → ZIEMIA → wydobywane zbiory → aż do materiałów wsadowych.
DEKLARACJA RIO
Zrównoważony rozwój = nowy ład społeczny, zawiera 27 zasad, którymi państwa powinny kierować się przy wprowadzeniu nowego ładu na ziemi.
AGEND 21 - dokument o char. Aktu dobrej woli, plan akwizycji na XX i XXI wiek.
Zawiera: strategie, zintegrowane działania, sposoby i środek realizacji. Podstawowe cele: zatrzymanie i odwrócenie degradacji środowiska, wsparcie.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Składają się na niego:
gospodarka rolna
gospodarka gminna
Zarządzanie jakością powietrza, zasobami wody, utrzymanie jakości gleby, efektywność i bezpieczeństwo wykorzystywania energii, Zarządzania demograficzne (urbanistyka, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie odpadami)
Ustalenie wartości i ceny Sektor produkcji i usług (Licencja BHT - najlepsze dost. Technologie, Lokalizacja EIA, kontrola zanieczyszczeń IPC, rozwój technologiczny, Polityka podziału LCA, Zarządzanie odpadami przemysłowymi, cykl życia produktu LCH)
Trening nauczania informacji, unikanie nawyków. Zarządzanie ruchem Badania naukowe
NAUKOWE ZARZĄDZANIE
Dzieli się na: Zintegrowane komputerowo wytwarzanie:
Planowanie potrzeb materialnych Planowanie zasobów prod.
Planowanie zasobów przedsiębiorstw,
Zarządzanie ograniczeniami,
Zarządzanie zorientowane na obciążenia.
Oraz na: Oszczędne produkowania:
kompleksowe zarządzanie jakością
Produkcja we właściwym czasie
Ciągłe doskonalenie
Regulamin przezbrojeń (SMEL)
Zaangażowanie pracowników
EKOSKUTECZNOŚĆ
Z problematyki ekonomicznej wywodzi się skuteczność która ma pozytywny wpływ na środowisko.
CZYSTA PRODUKCJA
Bierze swój początek od środowiskowej skuteczności, które jednocześnie powoduje korzystne efekty ekonomiczne. Pojęcie to zostało wprowadzone w 1989r. przez agendę UNEP. Dotyczy one przede wszystkim zapobieganiu (ciągłym) w stosunku do środowiska strategii w stosunku do produktu, usług mających na celu zwiększenia efektywności i redukcję ryzyka dla ludzi i środowiska. W 1992 r. została zdefiniowana jako skuteczność osiągnięć przez dostarczenie konkurencyjnych produktów, które zaspokoją ludzkie potrzeby i podwyższą jakość życia przez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zmniejszenie zużycia zasobów w całym cyklu życia do odpowiedniego poziomu.


(…)

….

 Analiza  Monitoring
Pętla Deminga
ISO 14001 -System Zarządzania środowiskiem
ISO 14011-15 - Przeglądy ekologiczne
ISO 14031 - Oceny działań
ISO 14020-24 - Ekoetykiety
ISO 140541-44 Ocena cyklu życia produktu
ISO 14060 - określenia i definicje
NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
1.Ocena systemu organizacyjnego:
- system zarzą. środowiskiem
- przeglądy i kontrolowanie środowiskowe
2.Ocena Produkty:
- ocena…

Strategia produktu CP2
Ochr. Śr.
1 2 3 4 n
Kolejne zadania Faza oceny Do realizacji strategii produktu CP1 Ułożone w kolejności
Priorytetowej
Faza organizacji i planowania
Cel organizacji i planowania
Stworzenie w zakładzie systemu dynamicznego ciągłego działania w zakresie realizacji strategii zarządzania środowiskiem naturalnym w pełni zgodnego z zasadami CP głównie dla polepszenia relacji zakład…
…, promocja, reklama, sprzedaż detaliczna (marketing)
Konsumpcja - Eksploatacja - przygotowanie infrastruktury eksploatacji, konsumpcja lub eksploatacja produktu Faza pokonsumpcyjna - wytworzenie mat. wsadowych, wytworzenie surowców wtórnych, segregacji odpadów.
Projektowanie - konstruowanie, optymalizacja, badania nad projektem Produkcja - opracowanie technologii i uzyskanie surowców zarządzanie jakością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz