Stan oleju w maszynie - analiza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan oleju w maszynie - analiza  - strona 1 Stan oleju w maszynie - analiza  - strona 2 Stan oleju w maszynie - analiza  - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie 5 TEMAT: Stan oleju w maszynie - analiza właściwości oleju Systemy nadzoru nad stanem maszyny: Eksploatowanie według resursu maszyny
Eksploatowanie według aktualnego stanu technicznego maszyny
Systemy mieszane
Okresy pracy maszyny: Docieranie
Eksploatowanie normalne
Awarie
Zmiany jakościowe oleju: Degradacja oleju
Zanieczyszczenia wewnętrzne
Zanieczyszczenia zewnętrzne
Zanieczyszczenia spowodowane innymi cieczami
Parametry oleju: Wygląd oleju
Zawartość wody
Cząstki stałe
Lepkość kinematyczna
Wskaźnik lepkości
Liczba kwasowa
Zawartość pierwiastków
Zdolność do wydzielania powietrza z oleju
Liczba zasadowa (TNB)
Zdolność dyspersyjna
Spektrometria w podczerwieni
Zdolność do wydzielania wody
Skłonność do pienienia
Odporność na przebicie elektryczne
Temperatura zapłonu
Pozostałość po koksowaniu
Klasa czystości
Analityczny wskaźnik cząstek (AWC)
TEMAT: Gospodarka odpadami komunalnymi Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na skład i charakter są odpadami podobnymi do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
W 2007 roku wytworzono w Polsce 11,8 mln ton odpadów komunalnych.
W 2007 roku zebrano 6,6 mln ton odpadów z gospodarstw domowych.
Na system gospodarki odpadami składają się : Zbieranie/Segregowanie
Transport
Odzysk
Unieszkodliwienie odpadów, w tym również nad miejscami składowania odpadów
Usuwanie odpadów: Retencja powierzchniowa
Spalanie
Magazynowanie stałe
Odprowadzanie do mórz
TEMAT: Organizacja odzysku odpadów Segregacja Gromadzenie Odzyskiwanie
Odpady dzielą się na 20 grup podzielonych ze względu na genezę szkodliwość czy przydatność do odzysku.
Główne odpady odzyskiwanie: Papier Szkło Tworzywa sztuczne Metale Odpady organiczne
Obowiązki przedsiębiorców przedsiębiorca który wprowadza na rynek produkty określone w załącznikach 2 i 3 lub w opakowaniach z zał. 1 ma obowiązek zapewnić pewien określony stopień odzysku i recyklingu tych elementów. Dotyczy to producentów bądź importerów oraz sprzedawców detalicznych pakujących sprzedawane produkty. Jeśli nie osiągnie nałożonych poziomów odzysku i recyklingu to pobiera się od niego opłatę produktową.

(…)

… środowiskowej
Koszty i potrzebny czas na wdrożenie EMAS:
Koszt maksymalny: 1000 zł
Organizacje pożytku publicznego, placówki oświatowo-wychowawcze i jednostki sektora finansów publicznych: 5 zł
Małe firmy: poniżej roku
Średnie firmy: co najmniej rok
Duże firmy: co najmniej półtora roku
Łączna ilość organizacji: 4256 (najwięcej w Niemczech - 1419) W Polsce: 12
Najwięcej organizacji na milion mieszkańców…
… starego, nakłada na niego opłate depozytową którą wraca jeśli klient do 30 dni odda akumulator.
TEMAT: Recykling tworzyw sztucznych
EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) - System Ekozarządania i Audytu
Program Unii Europejskiej, mający na celu zachęcanie organizacji i innych instytucji do dobrowolnej i ciągłej poprawy prowadzenia działalności w sposób przyjazny środowisku.
Założenia EMAS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz