Credit Default Swaps - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Credit Default Swaps - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

CDS
Credit Default Swaps -ubezpieczenia od niewypłacalności (opóźnień w spłacie) posiadaczy papierów skarbowych. CDS jest umową, w ramach której jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu należnego drugiej stronie transakcji od innego podmiotu - podstawowego dłużnika - w przypadku wystąpienia uzgodnionego w umowie CDS zdarzenia kredytowego (w praktyce zdarzeniem tym jest niespłacenie podstawowego długu przez podstawowego dłużnika). Tym samym w ramach transakcji CDS ryzyko kredytowe (ryzyko, że dług nie zostanie spłacony) zostaje przeniesione. W razie bankructwa dłużnika inwestor, który wykupił CDS, może liczyć na pokrycie strat. Papiery wartościowe emitowane zwykle przez banki w wyniku których strona wystawiająca przejmuje, za opłatą, ryzyko niewykonania kontraktu
-Mogą kupować wszyscy (nie tylko posiadacze) w celach spekulacyjnych. -Wolny rynek nieuregulowany
-Gigantyczna wartość wystawionych CDS na świecie
-Postulaty regulacji (tylko posiadacze) i ograniczenia obrotu (izby rozrachunkowe)
-Jednostka, która wykupuje CDS, nie musi być właścicielem długu, na którym oparty jest dany kontrakt. Istnieje możliwość wykupienia tego instrumentu, nawet jeśli ktoś nie posiada papierów dłużnych danego emitenta.
- Wystawiający (emitent CDS) otrzymuje stałe opłaty w czasie obowiązywania umowy
- zabezpieczający się płaci okresowe opłaty emitentowi W kryzysie finansowym 2008 roku CDS wykazał słabość polegającą na fakcie, że jednostka pokrywająca ryzyko kredytowe nie ma wpływu na proces windykacji długu, który jest jednym z czynników obniżających ryzyko kredytowe.
Cena CDS ustalana jest jako procent wartości odnośnego zobowiązania, płatny w skali roku. Podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę CDS jest poziom ryzyka w transakcji (ryzyko, że podstawowy dłużnik nie będzie w stanie spłacić zobowiązania).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz