Chemia analityczna-zadania od 72

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 72 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 72 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 72 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 72. Napisz reakcje jakie zachodzą na elektrodach akumulatora ołowiowego w czasie jego pracy. Która z elektrod jest anodą, która katodą i jakie są ich znaki (+,-) ? reakcja katodowa: (+) redukcja
PbO2 + 2e + H2SO4 +2H+→ PbSO4 + 2H2O
(PbIV + 2e → PbII)
reakcja anodowa: (-) utlenianie
Pb + H2SO4 → PbSO4 + 2e + 2H+
(Pb0 - 2e → PbII) Zadanie 73.Co się stanie a) gdy płytkę cynkową zanurzymy w roztworze CuSO4; b) gdy płytkę miedzianą zanurzymy w roztworze ZnSO4? a) miedź zredukuje się do metalicznej miedzi a cynk przejdzie do roztworu
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
b) reakcja nie zajdzie Zadanie 74. Napisz równania reakcji (jeśli reakcja zachodzi): a) Na + H2O; b) Ag + HCl; c) Cu + H2SO4; d) Mg + HCl; e) Ag + HNO3; f) Cu + HCl. Czy te reakcje są procesami redoks?Jeśli tak, wskaż utleniacz i reduktor. Dlaczego niektóre z tych reakcji nie zachodzą i jak można to przewidzieć? a) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
b) Ag + HCl → reakcja nie zachodzi
c) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
d) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
e) Ag + 4HNO3 → 3Ag(NO3)2 + NO + 3H2O
f) Cu + HCl → reakcja nie zachodzi
reakcje redoks:
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
reduktor - Cu
utleniacz - S
Ag + 4HNO3 → 3Ag(NO3)2 + NO + 3H2O
reduktor - Ag
utleniacz - N
Czy reakcja zajdzie można przewidzieć na podstawie szeregu aktywności. Reagent wypierający atom z związku musi posiadać mniejszy potencjał standardowy niż drugi atom. Zadanie 75. W jaki sposób wyznacza się potencjały redukcyjne półogniw?. Nie można obliczyć ani wyznaczyć bezwzględnej wielkości potencjałów ogniw, dlatego mierzy się je w stosunku do pewnego potencjału wzorcowego. Oznacza to, że każdy z układów musi być mierzony według tego samego półogniwa wzorcowego. Za taki przyjęto półogniwo wodorowe. Przypisano mu wartość 0. Półogniwo wodorowe jest to płytka platynowa opłukiwana wodorem. Zadanie 76. Omów budowę i działanie ogniwa Daniella (miedziowo-cynkowego). Ogniwo Daniella to ogniwo galwaniczne, w którym pierwsze półogniwo stanowi elektroda cynkowa zanurzona w roztworze siarczanu cynku ZnSO4, a drugie elektroda miedziana zanurzona w roztworze siarczanu miedzi CuSO4. W ogniwie tym oba półogniwa nie stykają się ze sobą bezpośrednio, lecz są połączone kluczem elektrolitycznym, najczęściej wykonanym z roztworu chlorku potasu (KCl) w agar-agarze. Klucz elektrolityczny uniemożliwia mieszanie się roztworów elektrolitów oraz zapobiega gromadzeniu się nadmiaru ładunku ujemnego bądź dodatniego w zależności czy rozpatrujemy anodę czy katodę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz