Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka składników materialnego środowiska pracy 1. elementy rzeczowe ( wyposażenie stanowiska pracy, maszyny, urządzenia, ukształtowanie wewnętrznej przestrzeni roboczej i ukształtowanie płaszczyzny, pomieszczenia, przejścia, pokoje socjalne, przebieralnie, umywalnie)
2. elementy fizyczne , mikroklimat: ciśnienie, temperatura powietrza, wilgotność, jonizacja, oświetlenie, oddziaływanie na pracownika za pomocą barw, hałas w miejscu pracy, energia promienista, zapylenie, pyły itd., estetyka miejsca pracy.
3. elementy chemiczne : aerozole, gazy techn., chemiczne czynniki organiczne, rozpuszczalniki, substancje chemiczne stosowane w rolnictwie, polimery, nieorg. gazy, pary.
4. elementy biologiczne - mikroorganizmy chorobotwórcze itd.( odzwierzęce, tężec)
Czynniki od których zależą warunki pracy wewnętrzne ( występujące w przedsiębiorstwie, związane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu przedsiębiorstwa)
a)profil działania przedsiębiorstwa ( wpływa na dobór form organizacji pracy, czasu pracy, ciągłości produkcji)
b)czynniki natury techniczno- technologicznej
c)sytuacja ekonomiczno - finansowa ( poziom wydatków jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na ochronę pracy, wyposażenie pracy, unowocześnienia i postęp na stanowisku pracy)
d)lokalizacja przedsiębiorstwa, lokalizacja stanowiska pracy: wyposażenie pomieszczeń, wielkość wnętrza, ukształtowanie samych stanowisk pracy
zewnętrzne a)regulacje prawne zawarte w Kodeksie Pracy
b)innego rodzaju normy i przepisy ogólnokrajowe i międzynarodowe dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy ( ważne przepisy UE)
instrumenty ekonomiczne i finansowe państwa np. ulgi w podatku dochodowym, preferencje kredytowe ( praca nie podlega rynkowi, muszą więc istnieć regulatory państw., na zachodzie takim regulatorem jest system ubezpieczeń)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz