Cena - Wartość rynkowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena - Wartość rynkowa - strona 1 Cena - Wartość rynkowa - strona 2

Fragment notatki:

Cena - stanowi zewnętrzny wyraz wartości. Miara wartości, ale wartość nie zawsze musi być równa cenie.
Zarówno wartość, jak i cena mogą być ustalane na podstawie poniesionych kosztów (sfera wytwarzania) lub przez proces wzajemnego oddziaływania elementów rynku takich jak popyt, podaż (sfera wymiany).
W sytuacji gospodarki rynkowej decydującego znaczenia nabiera określenie wartości w sferze wymiany, gdy dobro nie posiada wartości na rynku. Wartość, którą można by przypisać na podstawie kosztów produkcji jest pozorna, gdyż nie została zaakceptowana przez rynek, a więc poniesione nakłady nie mogą być zwrócone w sferze wymiany. Wycena musi uwzględniać relacje popytu i podaży. W tej sferze kształtuje się wartość rynkowa.
Wartość rynkowa - najbardziej prawdopodobna cena, ustalona na konkretną datę, w pieniądzu lub kategoriach równoważnych pieniądzu, lub innych kategoriach, za jaką określone prawa własności powinny zostać sprzedane po odpowiedniej ekspozycji na konkurencyjnym i otwartym rynku w zgodzie ze wszystkimi warunkami wymaganymi do uczciwej sprzedaży: nabywca i sprzedawca działają rozważnie, świadomie i we własnym interesie oraz przy założeniu, że żaden z nich nie działa pod przymusem.
Sformułowanie „najbardziej prawdopodobna cena” oznacza cenę najczęściej spotykaną, zatem to szacunkowa kwota, za którą najczęściej dokonywane są transakcje rynkowe dotyczące określonego typu nieruchomości.
Interpretacja wartości rynkowej, jako ceny możliwej do uzyskania dowodzi, że wartość N jest jedynie szacunkiem kwoty pieniężnej, jaką można uzyskać za nieruchomość. Jest to hipoteza ceny, a nie założona z góry, czy rzeczywista cena sprzedaży.
Wartość rynkowa - rzeczoznawca majątkowy. Cena transakcyjna Cena ofertowa - cena widniejąca w ogłoszeniu
Graficzna interpretacja wartości rynkowych podobnych nieruchomości Cena - odnosi się do ceny transakcyjnej i ma zastosowanie do sfery wymiany. Jest odzwierciedleniem faktu dokonanego (transakcyjna). Stanowi kwotę, którą zapłacono za konkretne dobro. Kwota, jaką nabywca zaakceptował w okolicznościach towarzyszących transakcji. Pomiędzy ceną, a wartością mogą wystąpić odchylenia, do których przyczyniają się: zmiany pomiędzy popytem, a podażą na dane dobro pomiędzy aktem wyceny, a transakcją kupna-sprzedaży (występuje oderwanie w czasie)
oddziaływanie czynników deformujących cenę (interwencja władz, wpływ monopoli)
forma obrotu (sposób, w jaki sprzedajemy nieruchomość - transakcja prywatna, przetarg ograniczony lub nieograniczony); wybór formy ma znaczny wpływ na cenę
warunki transakcji np. szybka sprzedaż (cena z reguły niższa od wartości)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz