Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej - strona 1 Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej - strona 2

Fragment notatki:


Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej „Opanowanie podstawowej wiedzy rozwoju pedagogiki i praktyki edukacyjnej (w tym także oświatowej) oraz rozumienie zmienności i złożoności relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną stanowić powinno podstawę do kształtowania umiejętności: 1) poprawnego posługiwania się kategoriami pojęciowymi współczesnej pedagogiki oraz umiejętności i budowania map pojęciowej dla wybranych orientacji pedagogicznych i pedagogiki; 2) poprawnego formułowania problemów praktycznych oraz tworzenia dyrektyw i projektów praktycznego działania; 3) formułowania problemów badawczych osadzonych w kontekście filozoficznym, teoretycznym i historycznym.” (T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, s. 20.)
Powyższe umiejętności przejawiają się w myśleniu i działaniu pedagogicznym, czyli myśleniu i działaniu prowadzącym (w nauce prowadzącym opis, wyjaśnianie i interpretację).
3. Zadania pedagogiki ogólnej to: A. T. Hejnicka-Bezwińska - Budowanie systemu kategorialnego różnych odmian pedagogiki współczesnej w kontekście mapy pojęciowej pedagogiki tradycyjnej,
- Znajomość ewolucji tożsamości pedagogiki na tle uwarunkowań cywilizacyjno-kulturowych,
- „Zawężanie” rozłącznej relacji między teorią a praktyka edukacyjno-prowadzącą,
- Znajomość filozoficznych, teoretycznych i metodologicznych podstaw dyskursów edukacyjno-prowadzących,
- Poprawne formułowanie problemów praktycznych, tworzenie dyrektyw i projektów oraz formułowanie problemów badawczych. B. R. Schulz - Zadania autodefinicyjne polegające na teorii światopoglądu, teorii ideologii, teorii myśli pedagogicznej; określeniu istoty, własności oraz funkcji światopoglądów jako tworów kultury duchowej (symbolicznej), a także istoty i własności dyskursu światopoglądowego jako specyficznej formy świadomości edukacyjnej społeczeństwa,
- Zadania poznawcze, badawcze, naukowe w dziedzinie podstaw światopoglądowych edukacji i pedagogiki, i to poprzez rekonstruowanie dziejów myśli pedagogicznej i współczesnych nurtów i prądów pedagogicznych,
- Zadania rozwojowe w dziedzinie światopoglądowej i ideologii edukacyjnej poprzez budowanie ontologii edukacyjnej, aksjologicznych podstaw wychowania, epistemologii edukacyjnej,
- Zadania upowszechniająco-aplikacyjne (porządkowanie, programowanie),
- Zadania dydaktyczne - to przekaz światopoglądu w usystematyzowanej postaci.
Światopogląd - Nowa encyklopedia powszechna PWN, - to zbiór ogólnych przekonań dotyczących natury świata, człowieka i społeczeństwa, miejsca człowieka w społeczeństwie, sensu jego życia oraz wynikających z tego wartościowań i ideałów wyznaczających postawy życiowe ludzi i wytaczających linie ich postępowania. Światopogląd to system twierdzeń, wartości, ocen, norm i dyrektyw, które tworzą syntetyczny obraz świata danej jednostki lub grupy społecznej, określają jej stosunek do świata i wyznaczają jej postępowanie. Strukturę światopoglądu tworzą przekonania: opisowe, wartościujące i normatywne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz