Budżet Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Budżet Unii Europejskiej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Wykład III – Budżet UE
Zasady tworzenia budżetu:

zasada jedności budżetu

zasada uniwersalności - dochody budżetowe nie mogą być przypisywane do poszczególnych celów.

zasada jednoroczności – budżet na jeden rok

zasada równowagi - budżet EU musi być zbilansowany

zasada specjalizacji wydatków - wydatki budżetowe muszą mieć określone cele

Zasada subsydiarności - ma wspomagać zadania, których nie da się zrealizować na niższych szczeblach.
Funkcje budżetu:

finansuje polityki EU

narzędzie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej

wyrównywanie bilansu korzyści i kosztów integracji europejskiej
Źródła zasilania budżetu UE:

Tradycyjne zasoby własne – cła od wyrobów przemysłowych, cła od produktów rolnych, opłata cukrowa,

VAT – wyliczamy zharmonizowaną podstawę VAT dla wszystkich krajów, która nie może być większa niż 50% dochodu
narodowego brutto. Jest ona później mnożona przez ustalony współczynnik, dzięki czemu wylicza się ile kraj ma wpłacić.

W 1988 roku wprowadzono dochód narodowy brutto.
Udziały poszczególnych kategorii dochodów w budżecie UE:

60% to dochody z dochodu narodowego brutto

15-20% dochody z tytułu VAT

15 – 20% dochody z tradycyjnych zasobów własnych
Rabat brytyjski – specjalna kategorii budżetowa, która mówi o tym że Wielka Brytania ma pewny rabat z tytułu wpłat do
budżetu. Udzielony Wielkiej Brytanii w 1984 roku. Wielka Brytania dostaje zwrot 66% swojej ujemnej pozycji netto.
Funkcjonowanie budżetu:

Jest sprawny, system poboru pieniędzy jest efektywny

Jest nieprzejrzysty i niezrozumiały

Miał uniezależnić UE od państw członkowskich

Istnieją pewne zasady ale istnieją też wyjątki, poprzez co poszczególne państwa są traktowane inaczej.
Struktura budżetu:

Trwały wzrost

Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi

Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

UE jako partner globalny

Płace

Wyrównania
Zmiany w budżecie zaczęły się pod koniec lat 90, ponieważ pojawiły się nowe pozycje w budżecie – pomoc przedakcesyjna.
Gdy UE zaczęła zajmować się polityką zagraniczną pojawiły się wydatki na wspólną politykę bezpieczeństwa. Jednak wraz z
powstawaniem nowych pozycji budżet nie zwiększał się w sensie relatywnym.
Znaczenie budżetu dla państw członkowskich jest różne, zależy to od ich wielkości, zamożności i struktury gospodarki. Dla
państwa które mają duży udział rolnictwa a także dla krajów mniejszych i biedniejszych znaczenie budżetu jest duże.
Największym beneficjentem netto jest w roku 2007 Grecja, a potem Polska.
Sprawiedliwy zwrot – podział tego kto ile płaci a kto ile dostanie, nie można dostawać tyle z budżetu ile się do niego wpłaci.
Pieniądze które są wydawane przez kraje bogatsze na kraje biedniejsze nie muszą być stracony, może się okazać że te bogatsze
kraje też odnoszą z tego tytułu korzyści.
Efekt Rotterdamski – Holandia zajmuje się handlem i mają największy port w UE, tak więc clą wszystkie produkty które
przechodzą przez ten port do całej UE, tak więc są krajem które dużo wpłacają do budżetu.
Proces stanowienia budżetu:

W budżecie jest podział na wydatki obligatoryjne (polityka rolna, działania zewnętrzne, administracja i rezerwa
budżetowa, decyduje Rada) i wydatki nieobligatoryjne (polityka rolna w sensie orientacji czyli zmian strukturalnych,
polityka strukturalna i polityki wewnętrzne, decyduje tu Rada i PE).
Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Wykład III – Budżet UE


Komisja jest zobowiązana przedstawić projekt budżetu Radzie do 1.09, następnie trafia do PE, następnie jest uchwalany.
Jeśli budżet nie zostanie uchwalony to jest tzw. prowizorium budżetowe i co miesiąc wydawana jest 1/12 budżetu z
tamtego roku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz