Błędy i niepewności pomiarowe - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy i niepewności pomiarowe - wykład. - strona 1 Błędy i niepewności pomiarowe - wykład. - strona 2 Błędy i niepewności pomiarowe - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Wykład III Wykład II Błędy i niepewności pomiarowe I Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab 1 Plan wykładu - o błędzie pomiarowym; - przedział niepewności pomiarowej; - błąd systematyczny; 2 - błąd przypadkowy; - model deterministyczny; - model losowy; - zapis kompletnego wyniku pomiaru. O błędzie pomiaru Ponieważ wartość rzeczywista nigdy nie jest znana, praktycznie przyjmuje się jako  wartość rzeczywistą wartość uzyskaną w wyniku wzorcowania przyrządu, którego  błąd chcemy ocenić za pomocą przyrządu dokładniejszego. 3 błąd chcemy ocenić za pomocą przyrządu dokładniejszego. Wskazania przyrządów najdokładniejszych są porównywane z państwowymi wzorcami jednostek miar, o których mówiono  wcześniej. O błędzie pomiaru Pomiar jest operacją niedokładną (zawsze), to znaczy wynik pomiaru (estymata wartości prawdziwej obiektu pomiaru – mezurandu, od ang.  measure  – mierzyć;  mezurand – to mierzona wielkość  x ) różni się na ogół od wartości prawdziwej.  Równość estymaty i wartości estymowanej jest zdarzeniem wyjątkowym, a fakt  4 jego zajścia pozostaje nieznany. Niedokładność wyniku pomiaru można zawsze oszacować.  Oznacza to, że można zawsze określić  odległość pomiędzy znanym wynikiem  pomiaru, a nieznaną wartością prawdziwą mezurandu.  Szacowanie niedokładności pomiaru jest jedną z podstawowych czynności, która  powinna być wykonywana w procesie mierzenia.  O błędzie pomiaru By opisać wymienioną różnicę pomiędzy znanym wynikiem pomiaru  a nieznaną wartością prawdziwą mezurandu posługujemy się kilkoma pojęciami  podstawowymi: błąd bezwzględny - ∆ x -  różnica między wartością mierzoną  x  a wartością rzeczywistą  wielkości mierzonej  x r , wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej:  5 (1) błąd względny - δ x -  jest to stosunek błędu bezwzględnego do wartości rzeczywistej  wielkości mierzonej i zwykle wyraża się go w procentach  (2) poprawka -  p  - błąd bezwzględny ze znakiem przeciwnym  (3) 100% r x x x δ ∆ = ⋅ r x x x ∆ = − r p x x x = −∆ = − Przedział niepewności pomiarowej W 1986 r.  Międzynarodowy Komitet Miar -  Comité International des Poids et  Mesures  (CIPM) zalecił wszystkim uczestnikom prac wykonywanych pod  auspicjami CIPM ocenianie niedokładności pomiaru za pomocą niepewności.  W 1993 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna -  Intemational Organization for Standardization  (ISO), występując w imieniu siedmiu organizacji 

(…)


Jest to kompendium wiedzy o niepewności pomiaru
(dalej zwany Przewodnikiem).
6
Przedział niepewności pomiarowej
Niepewność (w języku ang. - uncertainty) stała się obowiązująca w kręgach
związanych ze służbą miar.
Organizacja zrzeszająca europejskie laboratoria akredytowane - Europejska
Współpraca w Dziedzinie Akredytacji (European Co-operation for Accreditation - EA)
przyjęła jako obowiązujące
wyrażanie…
….
Szacowanie błędu granicznego i niepewności pomiaru bezpośredniego - model
zdeterminowany
18
Model deterministyczny
Pomiar bezpośredni jest to pomiar, w którym estymatę mezurandu wyznacza się
wprost ze wskazania przyrządu pomiarowego.
Błąd pomiaru bezpośredniego ma w przypadku ogólnym trzy składowe:
- błąd instrumentalny wnoszony przez zastosowany przyrząd pomiarowy,
- błąd odczytu popełniany przez człowieka…
… przy odczytywaniu wskazania przyrządu,
- błąd metody powodowany nieidealnym sprzężeniem informacyjnym między
przyrządem a obiektem mierzonym.
19
Model deterministyczny
Błąd prawidłowego odczytu wskazania przyrządu cyfrowego
jest równy zeru!
Błąd prawidłowego odczytu wskazania przyrządu analogowego jest zwykle
wliczany do błędu granicznego określonego w danych przyrządu!
Błąd metody zależy od szczegółowych warunków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz