Błąd istotny co do znamion czynu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błąd istotny co do znamion czynu  - strona 1 Błąd istotny co do znamion czynu  - strona 2

Fragment notatki:

BŁAD ISTOTNY CO DO ZNAMION- zasadniczo wyłącza odpowiedzialność karną:
2) BŁAD CO DO ZNAMION
Art. 28 §1: Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię.
Np. oddanie strzału do człowieka w przekonaniu, że strzela się do zwierzęcia. W art. 148 mowa jest o zabiciu człowieka, co jest znamieniem tego czynu zabronionego, a sprawca był przekonany, że strzela do zwierzęcia, wystąpił więc błąd co do znamion ( art. 28 ). Art. 28 kk wyłącza umyślność działania sprawcy, więc sprawca nie może odpowiadać za zbrodnię, którą można popełnić tylko umyślnie, za co więc odpowiada sprawca?
Te znamiona, które mogą być przedmiotem błędu to:
- samo dobro stanowiące przedmiot ochrony i wskazane jako znamię w przepisie regulującym przestępstwo danego typu rodzajowego,
- reguły postępowania z danym dobrem,
- przedmiot dokonanego czynu zabronionego,
- wystąpienie skutku ( przy przestępstwie skutkowym ),
- sam sposób zachowania sprawcy ( przy przestępstwie formalnym ).
Przepis ten przenosi odpowiedzialność na płaszczyznę nieumyślnego występku, gdy:
a) obok umyślnego czynu zabronionego istnieje korespondujący nieumyślny czyn zabroniony,
Aby przypisać sprawcy czynu odpowiedzialność należy zbadać, czy w kodeksie istnieje wariant nieumyślny. Jeżeli nie ma w kodeksie takiego wariantu, sprawca w ogóle nie poniesie odpowiedzialności karnej..
Przykład: jeśli w XX- leciu międzywojennym student zabrał swemu koledze czapkę, myśląc, że to jego własna, nie poniósłby odpowiedzialności karnej, bo nastąpił błąd co do znamion ( kto zabiera cudzą rzecz ruchomą- myślał, że zabiera własną ) a ustawa nie przewidywała nieumyślnej kradzieży.
Przykład: sprawca nabył na giełdzie samochód za okazyjną ceną, aby go zarejestrować oddał do przeglądu teczki i wówczas dowiedział się, że koszt naprawy wielokrotnie przewyższy cenę samochodu. Wziął odcinek rurki metalowej i zaczął w złości tłuc samochód, który okazał się być nie jego. Nie poniesie odpowiedzialności z art. 288 ( błąd co do znamion- myślał, że własna, a nie cudza rzecz ruchoma ), a w sytuacji braku wariantu nieumyślnego art. 28 wyłączy odpowiedzialność.
Przykład: uczestnik polowania na lisy założył, pożyczając od żony czapkę z lisa. Aby jako pierwszy upolować zwierzynę, oddalił się od innych uczestników polowania i ruszył rowem melioracyjnym w kierunku pobliskiej wsi. Został on zastrzelony omyłkowo przez jednego z uczestników polowania. Sprawca nie poniesie odpowiedzialności z art. 148 ( błąd co do znamienia ), istnieje jednak wariant nieumyślnego występku- art. 155 kk- sprawca naruszył reguły ostrożności, bo nie rozpoznał całej sylwetki zwierzęcia przed oddaniem strzału.


(…)

… przez myśliwego, poproszonego o rozwiązanie problemu dzików niszczących pole. Ofiara była ubrana w kufajkę, której kolor był identyczny jak "suknia dzika". Po rewizji nadzwyczajnej sąd uznał, że sprawca nie naruszył reguł ostrożności.
c) od sprawcy można było wymagać dochowania posłuszeństwa prawu w sytuacji motywacyjnej, w której się znalazł, a więc można mu przypisać winę.
Badając zaistnienie tej przesłanki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz