BHP i podstawy ergonomii - strona 2

Koszty działalności profilaktycznej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 336

Koszty działalności profilaktycznej. Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy, odczuwalne w wyraźny sposób za­równo dla samych przedsiębiorstw jak i całego społeczeństwa, wskazują na ko­nieczność prowadzenia działalności profilaktycznej. Działalność ta wymaga co prawda nakładów finansowych, ale przyn...

Koszty wypadków przy pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Koszty wypadków przy pracy. Warunki pracy niezgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz wynikające z tego wypadki przy pracy oprócz aspektu humanitarnego mają znaczny wymiar ekonomiczny. Poza osobistym cierpieniem poszk...

Pojęcie ochrony pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Pojęcie ochrony pracy. (W prawie polskim to pojęcie nie zostało zdefiniowane). Ochrona pracy to całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi...

Wypadkowość i jej mierniki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

Wypadkowość i jej mierniki. Wypadkowość - jest to suma wypadków zaistniałych w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku, przedstawiona za pomocą wskaźników. Wskaź­niki umożliwiają porównywanie, ocenianie i szeregowanie zakładów, branż i państw pod względem wielkości wypadkowości. Używane są dwa r...

Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym Najważniejszym elementem postępowania w razie wypadku jest odpo­wiednie udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, umożliwiające przetrwanie trudnego, a często niebezpiecznego czasu do chwili, w któ­rej będzie on poddany fachowej opiece lekarskiej. ...