Pojęcie ochrony pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie ochrony pracy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie ochrony pracy.
(W prawie polskim to pojęcie nie zostało zdefiniowane). Ochrona pracy to całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. W praktyce można wyróżnić dwa aspekty tego systemu: prawny (prawo pracy i jego źródła) i organizacyjny (podmioty działające w systemie: parlament, rząd, resorty, inne urzędy państwowe, organy kontroli, podmioty gospodarcze, organizacje związkowe i organizacje pracodawców - z uwzględnieniem wzajemnych powiązań decyzyjnych, finansowych, opiniodawczych i informacyjnych).
System ochrony pracy.
System ochrony pracy - rozumie się jako zbiór uporządkowanych jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną, służących jednemu celowi - ochrona pracownika (jego praw).
System ochrony pracy: prawny i organizacyjny.
System ochrony pracy połączony jest z wieloma systemami, jak: system ubezpieczeń społecznych np. odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dodatkowe i w przyszłości zróżnicowane składki ubezpieczeniowe zależne od zagrożeń zawodowych, skrócony wiek emerytalny z tytułu pracy w szczególnie trudnych warunkach), system edukacji (np. uwzględnianie w szkolnych programach nauczania problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii), system podatkowy (np ulgi dla pracodawców dotyczące wydatków poniesionych na cele bezpieczeństwa i higieny pracy, ulgi podatkowe dla producentów niektórych wyrobów przeznaczonych do ochrony życia i zdrowia), system badań i certyfikacji wyrobów np. obowiązkowe poddawanie niektórych wyrobów certyfikacji na znak bezpieczeństwa), system normalizacji, system celny, system finansowania nauki, system ubezpieczeń zdrowotnych.
W obecnych warunkach można przyjąć, że bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych, mających na celu stworzenie pracownikom takich warunków pracy aby mógł on wykonywać prące w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz