Beton - omówienie - PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beton - omówienie - PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ  - strona 1 Beton - omówienie - PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ  - strona 2 Beton - omówienie - PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ  - strona 3

Fragment notatki:

Projekt z przedmiotu Technologia Betonu PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ BELKA STROPOWA metoda punktu piaskowego Szymon Banaś grupa 9 WIL  Rok II I. DOBÓR SKŁADNIKÓW I PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 1. Założenia – beton użyty będzie do wykonania belki stropowej – klasa betonu C30/37 – klasa ekspozycji X0 – minimalny rozstaw prętów zbrojenia e= 60 [mm] – minimalny wymiar przekroju poprzecznego a= 250 [mm] 2. Rodzaj i cechy składników  2.1 Cement portlandzki wapienny CEM II/A-L 42,5 R zgodny z normą PN-EN 206-1:2003  klasy do C30/37 2.2 Kruszywo  a) rodzaj kruszywa – drobne naturalne – grube łamane       b) uziarnienie Drobne Grube 0 – 0,125 [mm] 3% 2,0 – 4,0 [mm] 22% 0,125 – 0,25 [mm] 18% 4,0 – 8,0 [mm] 35% 0,25 – 0,5 [mm] 30% 8,0 – 16,0 [mm] 43% 0,5 – 1,0 [mm] 23% 1,0 – 2,0 [mm] 26% D max  =16 [  mm  ] – wielkość maksymalnego ziarna kruszywa D max   1 3 a D max   3 4 e D max  1 3 ⋅ 250[  mm ] D max  3 4 ⋅ 60[ mm ] D max 83,34 [  mm ] D max  45[  mm ] Kruszywo spełnia warunki normy 3. Woda zarobowa– woda pitna wodociągowa zgodna ze wskazaniami normy PN – EN 1008:2004 4. Konsystencja Dla przyjętego przekroju i sposobu zbrojenia przyjęto klasę konsystencji mieszanki V3 o czasie rozpłynięcia 10–6 [s]  (metoda Vebe) bądź też S1 o opadzie stożka 10–40 [mm] II. RÓWNANIA PODSTAWOWE 1. Warunek wytrzymałości (Równanie Bolomey'a) a) Dane uzupełniające    f ck = C30 /37 –  klasa wytrzymałości betonu = 2,23[  MPa ]  – odchylenie standardowe wytrzymałości na ściskanie f cm =  f ck  2  [  MPa  ] f cm = 372⋅2,23 [  MPa ] f ck  =41,46 [  MPa  ] b) zakładamy, że  C W  2,5 zatem parametr  A1=24 41,46=24  C W − 0,5 1,7275= C W − 0,5 2,2275= C W Warunek C W  2,5 jest spełniony zatem  A1=24  zostało przyjęte poprawnie c = C  pc w = W  w c w = C  pc W  w = C W ⋅ w  pc = 2,2275⋅ 1000 3100 = 0,7185 2. Warunek szczelności c   p   ż  w =1,0 3. Równanie konsystencji c ⋅ k c   p ⋅ k p   ż ⋅ k ż =  w Frakcja Zawartość % Wskaźnik  wodny [dm3/kg] Iloczyn kolumn Piasek Żwir Piasek Żwir 1 2 3 4 5 6 0,0 – 0,125 3 0,2540 0,7620 0,125 – 0,25 18 0,1370 2,4660 0,25 – 0,5 30 0,0950 2,8500 0,5 – 1 23 0,0660 1,5180 1 – 2 26 0,0490 1,2740 2 – 4 22 0,0407 0,8954 4 – 8 35 0,0319 1,1165 8 – 16 43 0,0242 1,0406 16 – 31,5 0 0,0209 0,0000 100 100 0,2800 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz