Badanie zamkniętego układu regulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zamkniętego układu regulacji - strona 1 Badanie zamkniętego układu regulacji - strona 2 Badanie zamkniętego układu regulacji - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM  PODSTAW AUTOMATYKI ĆWICZENIE NR 1: BADANIE ZAMKNIĘTEGO UKŁADU REGULACJI. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami działania zamkniętego  układu regulacji. Głównym zadaniem jest wyznaczenie wskaźników jakości regulacji, takich  jak: poziom uchybu ustalonego, czas regulacji, czas narastania, oscylacyjność bądź  maksymalne przeregulowanie, oraz znalezienie zależności pomiędzy ich wartością, a  poziomem wzmocnienia układu otwartego. 2. Przebieg ćwiczenia. Rys. Schemat blokowy zamkniętego układu regulacji. F  – człon formujący wartość zadaną; C(s)  – transmitancja regulatora; G(s)  – transmitancja wypadkowa urządzenia wykonawczego i obiektu; H(s)  – transmitancja toru sprzężenie zwrotnego (czujnik, wzmacniacz, przetwornik); Zadanie 1. Pomiar zależności pomiędzy wartością zadaną i wzmocnieniem układu  otwartego, a wartością uchybu początkowego i uchybu ustalonego Pomiar uchybu ustalonego dla stałej wartości K (K=1), zmieniając wartość zadaną X: Wartość zadana X e(t=0) e ust e ust [%] 1 1 0.566 56.6%     2 2 1.398 69.9%       3 3 2.304 76.8%       C h a r a k t e r y s ty k a   s k o k o w a C z a s   ( s e c ) O d p  u kl a d u 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 0 0 . 2 0 . 4 3 4 0 . 6 0 . 8 1 e ( t = 0 ) = 1   e u s t = X - y u s t = 1 - 0 . 4 3 4 = 0 . 5 6 6   y u s t = X - e u s t = 1 - 0 . 5 6 6 = 0 . 4 3 4   Rys 1. Przebieg wielkości regulowanej dla X=1 S t e p  R e s p o n s e T i m e   ( s e c ) A m p li tu d e 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 1 . 2 1 . 4 1 . 6 1 . 8 2 e ( t = 0 ) = 2   e u s t= X - y u s t = 2 -   0 . 6 0 2 = 1 . 3 9 8 y u s t = X - e u s t = 2 -   1 . 3 9 8 = 0 .6 0 2 Rys 2. Przebieg wielkości regulowanej dla X=2 Rys 3. Przebieg wielkości regulowanej dla X=3 Obliczenia: eust[%]=(eust /X)*100%  eust[%]=(0.566/1)*100%= 0.566*100%= 56.6%    dla X=1 eust[%]=(1.398/2)*100%= 0.699*100%= 69.9%      dla X=2 eust[%]=(2.304/3)*100%= 0.768 *100%= 76.8%      dla X=3 e(t=0)= X(t=0)-y(t=0) e(t=0)= 1-0=1   dla X=1 e(t=0)= 2-0=2   dla X=2 e(t=0)= 3-0=3   dla X=4 Pomiar uchybu ustalonego dla stałej wartości zadanej X (X=1): Kolejnym etapem zadania 1 było dla zadanej wartości X=1 zmieniać wzmocnienie układu  otwartego, należało pomierzyć wartość początkową wielkości regulowanej oraz jej wartość  ustaloną. W oparciu o te pomiary wyznaczono odpowiadające im wartości początkowe i  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz