Analiza rynków konsumenta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynków konsumenta  - strona 1 Analiza rynków konsumenta  - strona 2 Analiza rynków konsumenta  - strona 3

Fragment notatki:


Analiza rynków konsumenta i zachowań kupujących Postępowanie konsumentów
Ogół działań związanych z uzyskaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami wraz z decyzjami, które poprzedzają lub tez warunkują te działania (nie jest to jednorazowy akt zakupu, a składa się zazwyczaj z kilku etapów)
Zachowanie konsumentów (podział ze względu na stopień zaangażowania nabywców i istotności różnic między markami)
1.Zachowania rutynowe (zamierzone, zaprogramowane)
Działania zawsze świadome, celowe i sensowne o charakterze zwyczajowym, które odzwierciedlają przekonania i potrzeby konsumenta, oszczędzają czas i wysiłek włożony w wybór satysfakcjonujących produktów (żywność, papierosy)
- szczególny przypadek - lojalność marce
2.Zachowanie nierutynowe (niezamierzone, niezaprogramowane)
a) złożone- wymagają rozwiązania pojawiającego się problemu
b) impulsywne- nie zawsze celowe i sensowne, procedura ich podejmowania ograniczona jest tu do niezbędnego minimum
Decyzje złożone
- dotyczą przede wszystkim dóbr o wysokiej cenie np. samochód
- związek z pewnym ryzykiem z powodu braku pewności co do właściwego wyboru
- zmuszenie do poszukiwania dodatkowych informacji do rozwiązania problemu
Wyróżniamy zachowania:
- dobrowolne - wynikające z wewnętrznej potrzeby
- przymusowe - wynikające z konieczności
- racjonalne - wewnętrznie spójne postępowanie, umożliwiające konsumentowi maksymalizacje satysfakcji
- irracjonalne - postępowanie wewnętrznie niespójne lub sprzeczne z interesem konsumenta i za takie przez niego uznawane (najczęściej dotyczą wyprzedaży, pilna potrzeba, chęć przynależenia do określonej grupy)
Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów
1.Kulturowe
- kultura
- subkultura
- klasa społeczna
2. Społeczne
- grupy odniesienia
- rodzina
- role społeczne
- status
3. Personalne
- wiek
- fazy cyklu życia rodziny
- wiek
- sytuacja ekonomiczna
- styl życia
- osobowość
- samoświadomość
4. Psychologiczne
- motywacja
- spostrzeganie (percepcja)
- proces uczenia się
- przekonania - postawy
Czynniki kulturowe:
Kultura jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, zwyczaje i wszelkie inne zdolności nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa
Każda kultura dysponuje indywidualnym systemem wartości, przekonaniami oraz preferuje pewne typy zachowań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz