Analiza Pareto Lorenza - Kontrola bezpieczeństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Pareto Lorenza - Kontrola bezpieczeństwa  - strona 1 Analiza Pareto Lorenza - Kontrola bezpieczeństwa  - strona 2 Analiza Pareto Lorenza - Kontrola bezpieczeństwa  - strona 3

Fragment notatki:

Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Projekt nr 4 z przedmiotu
Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych
Temat projektu: Analiza Pareto-Lorenza jako narzędzie w kontroli bezpieczeństwa produktów żywnościowych Natalia Zięcik Data: 22.10.2012r. rok: IV Ocena: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Analiza Pareto- Lorenzo- nazywana analiza ABC jest oparta na obserwacjach empirycznych, niemniej jej praktyczność została udowodniona. Porządkuje dane pod względem ich ważności. Umożliwia wykazanie źródeł powstawania niepotrzebnych kosztów, pozwalając w konsekwencji doprowadzić do ich ograniczenia. Pozwala wyciągnąć wnioski i opracować zalecenia odnośnie podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych, zmierzających do doskonalenia jakości wyrobu lub usługi. Diagram Pareto- Lorenzo - jest to narzędzie umożliwiające hierarchizację czynników wpływających na badane zjawisko oraz pozwala on przedstawić dane na wykresie.
Etapy analizy:
Zebranie danych o badanym zjawisku.
Uporządkowanie według częstości występowania.
Zesuwanie tabelaryczne uzyskanych wartości.
Obliczenie wartości procentowych każdego wystąpienia.
Utworzenie diagramu
Zebranie danych o badanym zjawisku Gospodarstwo rolne zajmuje się produkcja mąki. Po zbiorze ziarna zbóż oddawane są do młyna . W młynie ziarna zbóż przerabiane są na odpowiednią mąke.
Podczas produkcji mąki występują problemy z prawidłowym przebiegiem procesu według mnie najistotniejszy z nich to złe zmielenie zboża ,które w konsekwencji może wpłynąć to na niską jakość mąki.
W celu zdiagnozowania tego zjawiska przeprowadza się analizę Pareto-Lorenza. Główne problemy powodujące przerwy w procesie produkcyjnym Przyczyny powstawania przerw Częstotliwość występowania Awaria maszyn 5 Zbyt duża wilgotność ziarna 16 Zła jakość ziarna ( porażone pleśnią, porośnięte) 15 Zła regulacja urządzenia mielącego 11 Duże zanieczyszczenie zboża 9 Problemy uporządkowane według częstości ich występowania Kategoria defektu Częstotliwość występowania Zbyt duża wilgotność ziarna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz