Analiza Pareto-Lorenza - wykres

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Pareto-Lorenza - wykres - strona 1 Analiza Pareto-Lorenza - wykres - strona 2 Analiza Pareto-Lorenza - wykres - strona 3

Fragment notatki:

Zakład Inżynierii Produkcji Rolno- Spożywczej
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Projekt nr 4 z przedmiotu:
Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych
Temat: Analiza Pareto- Lorenza jako narzędzie w kontroli bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Monika Żaba Data: 29.10.2012
Rok IV Ocena:
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Analiza Pareto- Lorenzo- nazywana analiza ABC jest oparta na obserwacjach empirycznych, niemniej jej praktyczność została udowodniona. Porządkuje dane pod względem ich ważności. Umożliwia wykazanie źródeł powstawania niepotrzebnych kosztów, pozwalając w konsekwencji doprowadzić do ich ograniczenia. Pozwala wyciągnąć wnioski i opracować zalecenia odnośnie podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych, zmierzających do doskonalenia jakości wyrobu lub usługi. Diagram Pareto- Lorenzo - jest to narzędzie umożliwiające hierarchizację czynników wpływających na badane zjawisko oraz pozwala on przedstawić dane na wykresie.
Etapy analizy:
Zebranie danych o badanym zjawisku.
Uporządkowanie według częstości występowania.
Zesuwanie tabelaryczne uzyskanych wartości.
Obliczenie wartości procentowych każdego wystąpienia.
Utworzenie diagramu
Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie. Podczas produkcji paszy może wystąpić wiele problemów związanych z prawidłowym przebiegiem procesu, według mnie najistotniejszy z nich to złe zmielenie zboża ,które w konsekwencji może wpłynąć to na niską jakość paszy.
PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA ZŁE ZMIELENIE ZBOŻA
LICZBA WYSTĄPIEŃ WAD W CZASIE JEDNEGO ROKU
Awaria urządzenia mielącego
3
Zbyt duża wilgotność ziarna
10
Zła jakość ziarna ( porażone pleśnią, porośnięte)
15
Duże zanieczyszczenie zboża
4
Zła regulacja urządzenia mielącego. 6
Uporządkowanie przyczyn problemu wg częstotliwości występowania. BŁĄD
CZĘSTOTLIWOŚĆ
Zła jakość ziarna
15
Zbyt duża wilgotności ziarna
10
Zła regulacja urządzenia mielącego
6
Duże zanieczyszczenie zboża
4
Awaria urządzenia mielącego
3
RAZEM
100%


(…)

… na wykres słupków odpowiadających częstości dla poszczególnych kategorii (wykres Pareto) i krzywej dla procentów skumulowanych (krzywa Lorenza), w kolejności od największego do najmniejszego nasilenia oddziaływania.
Wykres Pareto- Lorenza

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz