Akcje i czek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje i czek - strona 1 Akcje i czek - strona 2

Fragment notatki:

AKCJE - są to papiery wartościowe, stanowiące dowód uczestnictwa we własności kapitału spółki akcyjnej.
Upoważniają one do udziału w zebraniach akcjonariuszy i decyzjach podejmowanych przez to zebranie, przy czym liczba głosów zawsze zależy od ilości posiadanych akcji. Właściciele akcji mają prawo do uczestnictwa w podziale zysków spółki z racji posiadanych akcji otrzymują wiec dywidendę.
Najczęściej akcje dzielą się na:
Imienne - zawiera klauzurę, akcja dla..., czyli mają nazwę właściciela
Okaziciela - mają klauzurę akcja dla okaziciela nie jest wskazana nazwa właściciela
* pojedyncze - zawierają wartość, nominalną jednej akcji w jednym dokumencie
* zbiorowe - zawierają w jednym dokumencie więcej niż jedną akcje. Podana jest ilość, wartość nominalna jednej akcji i łączna wartość.
# pieniężne - wkłady pieniężne
# aportowe - utrzymuje się za wkłady rzeczowe - aporty
Zwykłe - normalne
Uprzywlejowane - mają szczególne uprawnienia:
wyższa dywidenda
prawo głosu ( 2 max. na 1)
dają pierwszeństwo w podziale likwidacji przedsiębiorstwa
użytkowe - (upośledzone) - dają niższą dywidendę
OBLIGACJE - są to papiery wartościowe ( imienne & okaziciela). Posiadające wierzytelności na określoną sumę ( wystawca potwierdza zaciągniecie danej kwoty pożyczki) wraz z zobowiązaniem.
Dla emitenta są forma zaciągnięcia długu poza bankowego, która może być korzystniejsza od kredytu bankowego.
Dla nabywcy są gwarancją stałego określonego dochodu.
Obligacje poza państwem mogą emitować m.in.:
podmioty gospodarcze
organizacje społeczne posiadające osobowość prawną
fundacje prowadzące działalność gospodarczą
WEKSLE - to dokumenty kredytu krótkoterminowego zawierające bez względne zobowiązanie wystawców do zapłacenia określonych kwot pieniężnych.
Dla zachowania swojej ważności dokument ten musi spełniać określone warunki formalne:
musi on zawierać nazwę weksel i to w tym samym języku, w którym sformułowana jest dalsza część tekstu
musi zawierać polecenie wpłaty przez wymienioną z nazwiska osobę oraz nazwisko osoby na rzecz, której zapłata ma nastąpić
polecenie zapłaty musi mieć być określone w sumie pieniężnej ( a więc nie jest możliwe wystawienie weksla obiewającego np. na pewną ilość gramów złota
nieważne jest zastrzeżenie płatności na raty
na wekslu musi być oznaczony termin i miejsce płatności oraz miejsce wystawienia, gdy termin płatności nie został określony weksel musi być zapłacony za jego okazaniem


(…)

… do innego banku na rzecz określonej osoby lub okaziciela.
Podróżnicze - wykorzystywane przez turystów, aby nie przywozić gotówki są emitowane w nominałach z góry ustalonych przez banki. Realizowane mogą być w bankach, w punktach wymiany walut, niektórych hotelach i restauracjach.
Euro czeki, - którymi można regulować zobowiązania w wielu krajach i wielu jednostkach handlowo - usługowych
Ponieważ czek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz