Adam Asnyk - fakty z życia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adam Asnyk - fakty z życia - strona 1 Adam Asnyk - fakty z życia - strona 2

Fragment notatki:

Adam Asnyk (1828- 1897) Ważne fakty z życia: - Występował pod pseudonimem Jan Stożek oraz kryptonimem El...y. - Brał udział w ruchu konspiracyjnym, powstańczym, po czym gdy musiał się ukrywać, wiele podróżował.
- Po śmierci matki, w '74 poznaje Zofię Kaczorowską, w '75 bierze z nią ślub, a w'76 roku jego żona umiera, wydając na świat syna.
- Debiutował we lwowskim "Dzienniku Literackim" (1864). - Podróżował do Włoch, Tunezji, Algierii oraz na Cejlon i do Indii. Był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. - Współredagował "Nową Reformę".
- Brał czynny w życiu społecznym i politycznym (radca miejski, poseł na sejm galicyjski, współorganizator Towarzystwa Szkoły Ludowej). Twórczość: - łączył tradycje romantyczne z pozytywistyczną problematyką filozoficzną i społeczną.
- w dramatach podejmował współczesną sobie tematykę polityczną i historyczną ( Walka Stronnictw, Cola Rienzi ), społeczną ( Bracia Lerche ), a także obyczajową ( Gałązka heliotropu ). - autor nowel i studiów literackich. - liryka refleksyjna (cykl sonetów Nad głębiami ).
Poezja: poet a epoki przejściowej. - pisał o potrzebie godzenia nowych idei z tradycją.
- w wierszach możemy odnaleźć zapowiedź symbolizmu i parnasizmu . - krytykował lojalizm i praktycyzm pozytywistów.
- nigdy nie pogodził się z upadkiem powstania styczniowego, więc nawoływał do aktywności młode pokolenie. - po mistrzowsku opanował formę sonetu, zachowywał niezwykłą harmonię i subtelność w wyrażaniu uczuć. - pełne lirycznej prostoty wiersze erotyczne - opisujące monumentalne piękno przyrody utwory poświęcone Tatrom.
W początkowych stadiach jego liryka w tym okresie była wyrazem rozterki duchowej poety, przeżywającego kryzys światopoglądowy, pogłębiony klęską narodową. Powstają wiersze:
- pełne bluźnierstw ( Odpowiedź )
- buntu przeciw Stwórcy i ustalonemu porządkowi świata ( Julian Apostata )
- goryczy i zwątpienia ( W zatoce Baja )
- krytycznego obrachunku z romantyzmem politycznym ( Sen grobów - utwory wyrażające tęsknotę za "siłą ducha", pragnienie odrodzenia "duszy współczesnej" aż do pokornego poddania się nakazom Chrystusowej nauki ( Pod stopy krzyża ). Następnie rozpoczął poszukiwanie własnej drogi twórczej. Pisał wtedy erotyki, wiersze oparte na motywach ludowych, lirykę refleksyjną.
Z czasem w utworach zaczęła dominować zintelektualizowana postawa epicka. W miejsce lirycznego obrazu ludzkich przeżyć pojawił się zobiektywizowany, epicki obraz świata - refleksja coraz częściej zastępuje komentarz liryczny. (

(…)

… czerpiący ze wzorów antycznych i głoszący hasło "sztuka dla sztuki": Parnasizm wyrósł z programowego sprzeciwu wobec romantycznego subiektywizmu i uczuciowości poezji oraz jej swobody w dziedzinie formy.

… - refleksja coraz częściej zastępuje komentarz liryczny. (Nad głębiami) W twórczości Asnyka obecna jest stale nuta patriotyczna, głosząca wiarę w siłę narodu i możliwość odzyskania wolności, polemiczna wobec konserwatywnego programu ugody. Motywem wielu jego utworów jest krajobraz górski, zwłaszcza tatrzański (Ranek w górach, Kościeliska, Noc nad Wysoką, Letni wieczór, Podczas burzy, Limba, Wodospad Siklawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz