Związki pedagogiki społecznej w innymi (sub)dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związki pedagogiki społecznej w innymi (sub)dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi-opracowanie - strona 1 Związki pedagogiki społecznej w innymi (sub)dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Związki pedagogiki społecznej w innymi (sub)dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi (plurdyscyplinarnosc, interdyscyplinarność, transwersalność)
Transwersalność:
Jako tworzenie perspektywy transwersalnej (międzydyscyplinarnej), związanej z procesem dyscyplinaryzacji refleksji nad obszarami działania, czyli z procesem tworzenia dyscypliny. Są to np.:
Koncepcje pedagogii instytucjonalnych, pojmujące edukację, wychowanie przede wszystkim jako tworzenie instytucji symbolicznej, powstającej w wyniku skrzyżowania elementów wyobrażalnych i realnych, znajdującej się stale w trakcie tworzenia i rozwoju; w koncepcji tej ważnymi atrybutami są procesualność i temporalność Transwersalna teoria edukacji∗ zaproponowana przez Rene Barbier
Stanowisko Ferdynanda Braudel, który formułuje swoistą metodę uprawiania historii i w ogóle nauk humanistycznych, nauk o człowieku; jest to metoda określana skrótowo: nie analiza chwili, lecz raczej opis i ocena „długiego trwania”.
Jako stanowisko metodologiczne; podejście transwersalne rozumiane jako perspektywa „nad”. Pozwala na ujmowanie badanego obszaru całościowo i równocześnie umożliwia analizowanie danego obszaru w 3 wymiarach: „z zewnątrz”(dla praktyki), „z wewnątrz(w praktyce)” i sytuując się „nad nim”, czyli charakteryzuje je analiza pewnego oddalenia, możność oglądu badanego obszaru z oddalenia etateoretycznego
∗Transwersalna teoria edukacji (psychosocjologiczna teoria edukacji) - stanowisko teoretyczne, które zbudowane jest w wyniku przyjęcia koncepcji pozwalających na wieloprzesłankowy i wieloodniesieniowy ogląd pola edukacji - jej praktyki i kultury praktycznej działalności.
podejście interdyscyplinarne - czynności badawcze i działaniowe realizuje się z punktu widzenia koncepcji, opracowanej wspólnie przez przedstawicieli różnych dyscyplin, dzięki czemu owa koncepcja ma walor międzydyscyplinarności.
Podejście pluridyscyplinarne - czynności badawcze i działaniowe realizuje się z punktu widzenia różnych dyscyplin
Przełom lat 70' i 80' charakteryzuje się krytyką podejść interdyscyplinarnych i pluridyscyplinarnych do obszarów działania społecznego, a zwłaszcza do pracy socjalnej. Przywołano wówczas podejście transwersalne, a więc wieloprzesłankowe i wieloodniesieniowe. Zwolennikami podejścia transwersalnego byli:
H. Radlińska - zwracała uwagę na transwersalną funkcję pedagogiki społecznej w naukach humanistycznych - „nazwa pedagogiki społecznej wyraża jej rolę łącznika pomiędzy zespołem nauk o wychowaniu a nauk o kulturze i społeczeństwie”. F. Braudel - apelował o globalne i całościowe analizowanie zjawisk społecznych
Propozycja transwersalna wyraża się więc w całościowym oglądzie pola działania. Przyjęcie tej perspektywy wymaga akceptacji stanowiska, że ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz