Źródło znaczenia jakością, sem 6

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródło znaczenia jakością, sem 6 - strona 1

Fragment notatki:

Źródła znaczenia jakości i zarzadzania w działalności gospodarczej[1]-potrzeby praktyki, -rosnące znaczenia jakości w walce konkurencyjnej na rynku międzynarodowym, -rosnące wymagania jakościowe z powodu nasycenia rynku towarami standardowymi, -potrzeby w zakresie ochrony środowiska i ograniczoności zasobów naturalnych, -dynamiczny postęp naukowo- techniczny i informacyjny, -sukcesy przedsiębiorstw stosujących politykę jakościową, -nacisk organizacji konsumenckich, ochrony środowiska, certyfikacji, -stosowanie nagród jakości, -zmiany funkcjonowania gospod. rynkowej i konkurencyjnej,- integracja z UE
Ewolucja podejścia do zapewnienia jakości[1]●zarzadzanie przez produkcję, ●sprzedażowa orientacja zarządzania
●zarzadzanie przez marketing, ●zarzadzanie przez jakość
Etapy i koncepcja w rozwoju zarządzania jakością ●kontrola techniczna, ●kontrola jakości, ●sterowanie jakością, ●zarzadzanie jakością Kontrola techniczna ●akceptuje funkcje kontrolne na stanowisku roboczym, ●obiektem kontroli jest wyrób ujmowany wyłącznie w przestrzeni cech technicznych, ●wyniki kontroli służą głównie przyjęciu lub odrzuceniu wyrobu oraz wynagrodzenia lub ukarania, ●orientacja produktowa, ●funkcja odbiorcza Kontrola jakości ●opiera się na założeniu ze jakości nie da się wymusić kontrola lecz należy ja wytworzyć, ●stosuje rozszerzony punkt widzenia na sprawy jakości oraz uwzględnia elementy działań profilaktycznych, ●rozkłada odpowiedzialność za jakość na jednostki wykonawcze i zarządcze, ●wykorzystuje metody samokontroli ●metody statystycznej kontroli jakości (SKJ) Sterowanie jakością
●obejmuje większość funkcji zarządzania akceptując funkcje regulowania ( funkcje kontrolowania i funkcje korygowania)
●zawiera elementy planowania i stymulowania jakości, ●orientacja procesowa, ●rozwija się samokontrola oraz tzw. system pracy bezusterkowej, ●statystyczne regulowanie procesów technologicznych
●proces kontrolowany jest statystycznie-gdy wpływają na jego przebieg i wynik tylko odchylenia przypadkowe(a nie systematyczne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz