Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu  - strona 1 Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu  - strona 2

Fragment notatki:

Ź RÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZ Ą DZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Intuicja i doświadczenie. Etap przednaukowy Pierwsze próby zainteresowania ludzkości problematyką organizacji i zarządzania nikną w pomroce dziejów. Od niepamiętnych czasów ludzie zastanawiali się nad nader istotnym pytaniem, a mianowicie: czy i w jaki ewentualnie sposób ich codzienną pracę, zwłaszcza wykonywaną w zespołach, uczynić bardziej wydajną, a jednocześnie łatwiejszą? Pytanie to nasuwały potrzeby codziennego życia. Od początku swego istnienia przecież człowiek musiał m. in. zdobywać pożywienie, budować pomieszczenia chroniące go przed chłodem i wilgocią, bronić się przed agresją innych ludzi (Kaczmarek, Sikorski 1996, s. 9). Odpowiedzi dostarczały wyniki obserwacji i porównań efektów stosowania różnych form i metod pracy. Na ich podstawie dokonywano uogólnień, formułowano też zalecenia i dyrektywy praktyczne. Większość z tych zaleceń przetrwała do naszych czasów m.in. w postaci przysłów i “mądrości” ludowych. Oto niektóre z nich: “kuj żelazo póki gorące”, “spiesz się powoli”, “gdzie się dwóch bije...” itd. Dodajmy, że większość z tych i podobnych “mądrości” okazała się niezwykle trafna i jeszcze dziś zdumiewa dużą celnością ujęć. Do niektórych z nich zresztą wciąż chętnie odwołują się autorzy naukowych opracowań z zakresu ogólnej teorii organizacji. Jest też rzeczą godną uwagi, że już w zamierzchłych czasach ludzie nieźle na ogół radzili sobie z rozstrzyganiem napotkanych problemów organizacyjnych. Wskazują na to m.in. wielkie budowle starożytności, jak piramidy egipskie czy pałace władców. Nasz podziw wzbudzają też niekiedy różne rozwiązania administracyjne, sposoby ściągania podatków czy innych powinności poddanych. Wymagały one przecież umiejętnego planowania zamierzeń, koordynowania działań różnych osób, pobudzania ich do odpowiedniej aktywności, a także kontroli. Za wielkie osiągnięcie organizacyjne i kierownicze starożytności niektórzy z autorów uważają np. dzieło Mojżesza, który - jak czytamy w Biblii - po mistrzowsku wręcz zorganizował Izraelitów i poprowadził ich do Ziemi Obiecanej . Te i podobne informacje wyraźnie wskazują, że od niepamiętnych czasów ludzie dysponowali niezbędną im wiedzą o organizacji i zarządzaniu. Wiedza ta zresztą stale była wzbogacana i przekazywana z pokolenia na pokolenie wraz z całokształtem dziedzictwa kulturowego epoki. Była to, naturalnie, wiedza jeszcze dość uboga, by nie rzec - prymitywna. Wynikała z intuicji i doświadczenia, obserwacji i spostrzeżeń, najczęściej zresztą przypadkowych i powierzchownych, a nie z celowo prowadzonych organizacyjnych badań. Nie znajdowała zatem oparcia w przesłankach naukowych. Z tego też powodu tę pierwszą, z pewnością bardzo ważną choć ubogą fazę kształtowania się myśli

(…)

… etap w rozwoju wiedzy o organizacji i zarządzaniu .
Elementy naukowych na ten temat dociekań znajdujemy dopiero u pisarzy Odrodzenia, oraz następnych epok. Zainteresowany tą problematyką Czytelnik może ją głębiej poznać z innych źródeł, tu dodajmy jedynie, że nie była to jeszcze nauka o organizacji i zarządzaniu . Na takową trzeba było czekać aż do przełomu XIX i XX wieku. Uzasadnione wydaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz