Źródła prawa europejskiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa europejskiego - omówienie  - strona 1 Źródła prawa europejskiego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO:
W ramach Wspólnot Europejskich publikowanych są różnorodne dokumenty. Część z nich jest prawnie wiążąca, część natomiast ma charakter wyłącznie informacyjny.
Do dokumentów prawnie wiążących należy zaliczyć akty prawa pierwotnego i wtórnego. Akty prawa pierwotnego:
Aktami europejskiego prawa pierwotnego są: traktaty założycielskie (ang. treaties, fr. traités, niem. Verträge) wraz z towarzyszącymi im protokołami i aneksami tj.:
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (TEWWiS) - został zawarty na okres 50 lat i wygasł w dniu 22 lipca 2002 r., Traktat z dnia 25 marca 1957 r., o ustanowieniu EWG (o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej) -TWE, wszedł w żcie z dniem 1 stycznia 1958, wielokrotnie zmianiany oraz
Traktat z dnia 25 marca 1957 r., o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (TEWEA). Wzajemne stosunki pomiędzy przepisami TWE i przepisami pozostałych dwóch traktatów założycielskich określa art. 305 TWE, zgodnie z którym postanowienia TWE nie naruszają postanowień TEWWiS, w szczególności w zakresie praw i obowiązków państw członkowskich, kompetencji instytucji Wspólnoty oraz zasad ustalonych przez ten traktat dla sprawnego działania rynku węgla i stali, i nie naruszają postanowień TEWEA Przepisy traktatów sektorowych zawierają regulacje szczególne (rynek węgla, stali i energii atomowej); przepisy TWE regulują ogólniejsze cele i zadania;
Między tymi przepisami nie zachodzi jednak relacja lex specialis - lex generalis; są to odrębne i autonomiczne grupy przepisów
Traktaty sektorowe zawierają szczegółowe uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania wspólnego rynku węgla, stali i energii atomowej oraz kompetencji organów tych Wspólnot;
TWE miał natomiast charakter traktatu ramowego, który określa zasady ogólne, procedury i upoważnienia do stanowienia aktów prawnych
Terytorialny zakres obowiązywania traktatów założycielskich określał art. 299 TWE i art. 198 TEWEA:
Kompetencje Wspólnoty miały być wykonywane, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w traktatach założycielskich, na tych terytoriach, na które rozciąga się jurysdykcja państw członkowskich (w granicach określonych przez ich konstytucje)
Przedmiotową kategorię uzupełniają kolejne traktaty nowelizujące traktaty założycielskie m.in. Jednolity Akt Europejski (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.), Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), wszedł w życie 1 listopada 1993 r., obecnie (na podstawie Traktatu Lizbońskiego) ma przyjąć nazwę „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


(…)

…., obecnie (na podstawie Traktatu Lizbońskiego) ma przyjąć nazwę „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”
Traktat Amsterdamski, wszedł w życie 1 maja 1999 r. Traktat Nicejski, wszedł w życie 1 lutego 2003 r..
TRAKTAT Z LIZBONY ZMIENIAJĄCY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ (2007/C 306/01 Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2007 r.) - wszedł w życie po zakończeniu procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz