Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych - strona 1 Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych - strona 2 Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych - strona 3

Fragment notatki:

Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych
a) Kredyt kupiecki (dostawcy) Oznacza możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin, ustalony w umowie z dostawcą. Z kolei dostawcy traktują sprzedaż na kredyt jako jeden z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysków. Umożliwia on bowiem zjednanie również tych klientów, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami na zakup gotówkowy.
Kredyt handlowy wykorzystują często przedsiębiorstwa nie posiadające zdolności kredytowej. W wielu firmach kredyt handlowy jest głównym źródłem finansowania majątku obrotowego. Niektóre z nich świadomie rezygnują nawet z dostępu do kredytu bankowego czy kupowania za gotówkę, ponieważ dostęp do kredytu handlowego jest łatwy, nie wymaga tylu zabezpieczeń co kredyt bankowy, nieporównywalnie niskie są sankcje w razie opóźnienia spłaty kredytu handlowego.
b) Kredyt bankowy krótkoterminowy ma dwie odmiany:
Kredyt w rachunku bieżącym może być uzyskany w banku, w którym firma taki rachunek posiada. Po przyznaniu kredytu bank wyraża zgodę na wykonywanie decyzji płatniczych do ustalonej sumy nawet w razie braku środków na rachunku bieżącym.
Jest to dogodna forma wykorzystywania kredytu na pokrywanie przejściowo występujących niedoborów własnych środków pieniężnych, zamiast utrzymywania na ten cel rezerwy. Kredyt dostosowany jest automatycznie do faktycznych potrzeb płatniczych przedsiębiorstwa i spłacany jest w miarę wpływu środków na rachunek. Kredyt w rachunku kredytowym polega na ewidencji zaciągnięcia kredytu i spłacie rat wraz z odsetkami na oddzielnym rachunku bankowym.
Wariantem kredytu bankowego krótkoterminowego jest kredyt odnawialny (rewolwingowy)- po otwarciu linii kredytowej można z niej finansować powtarzające się transakcje. Po ich zrealizowaniu następuje spłata kredytu. Nie określa się tu terminów spłat rat kredytu a jedynie termin końcowy jego obowiązywania (np. 12 miesięcy od uruchomienia linii lub 6 miesięcy po wykorzystaniu na finansowanie danej operacji).
c)Kredyt wekslowy Polega on na przyjęciu przez bank, w zamian za przekazaną do dyspozycji gotówkę, weksla własnego firmy lub obcego z indosem przedsiębiorstwa. Bank przekazuje wówczas na rachunek bieżący firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto (odsetki za okres do dnia spłaty weksla przez wystawcę) oraz ewentualną prowizję.
Kredyt taki ułatwia przedsiębiorstwu wcześniejsze uzyskanie gotówki w przypadku sprzedaży, przy której przyjęto od odbiorcy zapłatę wekslem. Dla banku zaś zabezpieczenie zwrotu kredytu w formie wykupu weksla stanowi gwarancję uzyskania wierzytelności.


(…)

… w przypadku sprzedaży, przy której przyjęto od odbiorcy zapłatę wekslem. Dla banku zaś zabezpieczenie zwrotu kredytu w formie wykupu weksla stanowi gwarancję uzyskania wierzytelności.
d) Kredyt sezonowy Można go uzyskać w banku na pokrycie zapasów płodów rolnych, ich przetworów lub przygotowania wyrobów do sezonowej sprzedaży. Jego wielkość zależy od cyklu przyrodniczego, hodowli, przetwórstwa itp. Jego spłata powoduje wygaśnięcie kredytu- nie jest on odnawialny.
e) Kredyt akceptacyjny Ma on miejsce, gdy bank nie udziela kredytu bezpośrednio, lecz godzi się na akceptowanie wystawianych przez klienta weksli trasowanych, przy założeniu, że remitentem (beneficjentem) jest wystawca. Może on wówczas regulować takim wekslem swoje zobowiązania lub zdyskontować go w innym banku. Weksel jest przyjmowany bez…
… komercyjnych:
Bony komercyjne,
Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe,
Weksle oraz obligacje,
Bony handlowe,
Bony inwestycyjne,
Weksle inwestycyjno-komercyjne.
i)Faktoring Forma finansowania polegająca na sprzedaży należności faktorowi, będącemu pośrednikiem w rozliczeniach z tytułu sprzedaży towarów i usług między sprzedawcą a odbiorcą. Funkcje faktora może pełnić bank lub inna wyspecjalizowana instytucja (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe). Podmioty faktoringowe odkupują należności od różnych przedsiębiorstw do czasu upływu ich terminu płatności, a następnie zajmują się ich ściągnięciem od dłużnika, za co pobierają odpowiednie opłaty. Podmioty faktoringowe nie wykupują pojedynczych należności, lecz wszystkie albo określone grupy, a nawet rodzaje o terminach płatności do roku.
Rodzaje faktoringu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz