Źródła finansowania-przedsiębiorczość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła finansowania-przedsiębiorczość - strona 1 Źródła finansowania-przedsiębiorczość - strona 2 Źródła finansowania-przedsiębiorczość - strona 3

Fragment notatki:

Problemy finansowe MSP, wynikają z następujących cech: niski kapitał zakładowy na starcie,
dominacja środków obrotowych w majątku,
duży udział kredytu kupieckiego w źródłach finansowania kredytu bankowego.
Potrzeby bankowo-finansowe firmy różnią się w zależności od: wieku firmy,
fazy rozwoju firmy,
rodzaju prowadzonej działalności,
sytuacji finansowej firmy.
Obawy przed zaciągnięciem kredytu: MSP zabezpieczenie majątkiem firmy lub osobistym,
zabezpieczenie przekracza kilkakrotnie wartość kredytu,
trudności w spłacie mogą pojawić się na skutek przyczyn niezależnych np. podatki, koniunktura.
BANK MSP obarczeni są ryzykiem
trudno ocenić ryzyko kredytowe MSP, które rozpoczynają działalność
brak zabezpieczenia
Mała firma - główne rodzaje ryzyka: 1.Ryzyko niepełnej informacji. Przyczyny: sprawozdawczość finansowa dostosowana tylko do celów podatkowych
Zagrożenia: możliwość wystąpienia u klienta sankcji skarbowych oraz związanych z ubezpieczeniami społecznymi
wystąpienie zobowiązań nieujawnionych w momencie udzielania kredytu
nie ujawnienie istniejących obciążeń majątku
Metody redukcji ryzyka: stosowanie metody „ograniczonego zaufania”
uzyskanie informacji od osób trzecich (np. kontrahenci)
sprawdzanie wewnętrznej zgodności informacji podawanych przez klienta oraz weryfikacja danych źródłowych
śledzenie informacji dotyczących branży (prawa, informatory, bazy danych)
2. Ryzyko osoby właściciela Przyczyny: całkowite uzależnienie istnienia i działania firmy od właściciela
Zagrożenia: choroba, śmierć właściciela
zaniechanie prowadzenia firmy (wyjazd, rezygnacja)
zmiany stylu życia
Metody redukcji ryzyka: utrzymanie dobrych i regularnych kontaktów z klientem
przystąpienie do długu członków rodziny
cesja polisy ubezpieczeniowej klienta na bank
stała weryfikacja majątku osobistego klienta
3. Ryzyko strategii biznesu. Przyczyny: brak cech przedsiębiorcy (nieumiejętność prowadzenia biznesu), nadmierny optymizm
brak doświadczenia w konkretnej branży
planowanie w krótkim horyzoncie czasowym
nakierowanie tylko na własne korzyści („wyciąganie” zysków z firmy)
niezdolność do zakończenia działalności w „bezpiecznym” momencie


(…)

… ryzyka utraty należności z tytułu kredytów dla MSP ze względu na brak płynnych zabezpieczeń spłaty
Kapitał funduszu - źródła:
publiczne - środki pomocowe, środki samorządu terytorialnego
środki budżetowe - np. z Banku Gospodarstwa Krajowego
Prywatne - z banków organizacji samorządu gospodarczego, itp.
Kapitał funduszu decyduje o:
maksymalnej wartości jednego poręczenia
ilości podmiotów korzystających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz