Zniesławienie i zniewaga - omówienie przestępstw

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zniesławienie i zniewaga - omówienie przestępstw  - strona 1 Zniesławienie i zniewaga - omówienie przestępstw  - strona 2

Fragment notatki:

ZNIESŁAWIENIE ( Art. 212 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy,
2) pokrzywdzonym jest:
- inna osoba,
- grupa osób,
- instytucja,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
3) następuje pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą:
- poniżyć ją w opinii publicznej lub,
- narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
4) zarzut musi zostać postawiony tej osobie wobec szerszego grona odbiorców.
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku. Typ kwalifikowany: - sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku.
Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego.
Sąd może orzec:
- nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, PCK albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego,
- podanie wyroku do publicznej wiadomości, na wniosek pokrzywdzonego.
Relikt kary talionu- ktoś, kto sam zniesławił, zostanie poniżony w oczach opinii publicznej.
Wyłączenie bezprawności- zob. kontratyp dozwolonej krytyki.
ZNIEWAGA ( Art. 216 ). Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy,
2) znieważenie innej osoby
3) znieważenie następuje:
- w obecności tej osoby lub - pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.
Np.:
- oplucie,
- popychanie,
- nie uściśnięcie ręki, jeśli sprawca jest gwarantem ( zob. wyż. ).
Przy zniewadze nie jest możliwe dopuszczenie przeprowadzenia dowodu prawdziwości zniewagi! Zniewaga słowna- obraza słowna nie podlega kwalifikacji w kategorii prawdy/fałszu. Jeśli ktoś nazwie kogoś bałwanem- to nie można dokonać dowodu prawdziwości. Tym różni się zniesławienie od zniewagi. Przykład: czy nazwanie kogoś "nierządnicą" jest zniewagą czy zniesławieniem?: Uczeni mówili, że zależy to od wieku osoby pokrzywdzonej. Jeśli jest to młoda kobieta- zniesławienie. Jeśli starsza- zniewaga.
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności. Typ kwalifikowany: - znieważenie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania.
Zagrożenie: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 1 roku. Typ uprzywilejowany: - zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo:
- pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną.
( NEMO AUDITUR TURPITUDINEM SUAM ALLEGANS )- nikt nie może powoływać się na własną niegodziwość.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz