Podział przestępstw - przestępstwa indywidualne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział przestępstw - przestępstwa indywidualne - strona 1 Podział przestępstw - przestępstwa indywidualne - strona 2

Fragment notatki:

Podział przestępstw
ze względu na podmiot:
przestępstwa powszechne  jest to takie przestępstwo, które każdy może popełnić (zaczyna się od "kto...")
przestępstwa indywidualne  jest to takie przestępstwo, które wymaga posiadania specjalnej cechy
indywidualne właściwe  ta szczególna cecha decyduje o bycie przestępstwa. Za takie przestępstwo odpowiada tylko osoba posiadająca szczególną cechę
indywidualne niewłaściwe  brak szczególnej cechy nie decyduje o tym, że nie ma przestępstwa, tylko o zmianie typu przestępstwa (o obostrzeniu lub złagodzeniu odpowiedzialności)
ze względu na ciężar gatunkowy:
Art. 7 KK dzieli przestępstwa na zbrodnie i występki
zbrodnia  czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż od 3 lat (jest to dolna granica zagrożenia ustawowego) albo karą surowszą
morderstwo
rozbój z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu
fałaszowanie pieniędzy
występek  czyn zagrożony karą przekraczającą 1 miesiąc pozbawienia wolności, 1 miesiąc ograniczenia wolności lub grzywny powyżej 30 stawek dziennych
+ ! 1  dodatkowo KW zawiera wyłącznie wykroczenia :
wykroczenie  czyn, przy którym górne zagrożenie karą nie przekracza granic wymienionych w występku
ze względu na formę winy:
przestępstwa umyślne
przestępstwa nieumyślne
przestępstwa z winy kombinowanej (culpa dola exorta)
zbrodnie  są przestępstwami popełnionymi wyłącznie umyślnie
występki  mogą być popełnione zarówno umyśnie (milczenie ustawy oznacza, że dany występek jest umyślny) jak i nieumyślnie (nieumyślność występku musi być wyraźnie określona w ustawie przez użycie słowa: "nieumyślnie" lub innego zwrotu określającego winę nieumyślną, np. "powinien i może przypuszczać")
ze względu na formę czynu:
czyny mogą być popełnione tylko przez działania, np. gwałt, czynna napaść na funkcjonariusza
czyny mogą być popełnione tylko przez zaniechanie działania, np. nie udzielenie pomocy, nie zawiadomienie o przestępstwie
czyny mogą być popełnione przez działanie lub przez zaniechanie, np. fałszywe zeznania (kwestia interpretacji: sprawca zeznaje nieprawdę lub sprawca zataja prawdę)
przestępstwa trwałe  gdy w opisie czynu utrzymuje się pewien stan rzeczy (rozpijanie małoletniego, pozbawienie wolności)
przestępstwa wieloczynowe  gdy na opis przestępstwa składa się kilka czynów
przestępstwa wieloosobowe  np. bójka, pobicie
ze względu na znamię skutku:
skutek  zmiana w świecie zewnętrznym, choćby przemijająca, będąca wynikiem zachwania się sprawcy

(…)

… ścigane z oskarżenia prywatnego. Np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, ściaganie tych przestępstw jest w zasadzie prywatną sprawą pokrzywdzonego (prokurator może się dołączyć i wszcząć postępowanie z urzędu)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz