Znaczenie współczynnika podziału - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie współczynnika podziału - wykład - strona 1 Znaczenie współczynnika podziału - wykład - strona 2 Znaczenie współczynnika podziału - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Znaczenie współczynnika podziału    ● Możliwość przewidywania zachowania związku chemicznego w środowisku  ● Określa dążność związku do gromadzenia się w organizmach oraz wnikania przez  bariery hydrofobowe  ● Zwykle charakteryzuje czas trwania związku w organizmie  ● Pośrednio charakteryzuje ruchliwość w środowisku    Transport i akumulacja w środowisku   Związki lipofilowe (log  P   3) będą przez zwierzęta przyjmowane głownie z pokarmem i  wydalane w niewielkim stopniu    Wspołczynnik biokumulacji BCF   WSPOŁCZYNNIK BIOKUMULACJI lub BIOKONCENTRACJI (BCF) jest określany jako  stosunek stężenia substancji w organizmie do jej stężenia w środowisku (zwykle w wodzie):                gdzie: Co – stężenie w organizmie (np. mg kg-1),  Cs – stężenie w środowisku (mg L-1, mg kg-1)   Jego wartość jest rożna, zależnie od organizmu i jego pozycji w łańcuchu pokarmowym     Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy BCF oraz wartością wspołczynnika podziału  oktanol – woda   Jeśli rozpatrujemy taką zależność dla jednego organizmu oraz wielu związkow  chemicznych, jej matematyczna postać ma postać:  Log BCF= a log P+ b  wartości  a  i  b  w rownaniu są rożne dla rożnych klas związkow   Związki o log  P  powyżej 6,1 – 6,5 często nie spełniają zależności liniowej     Związki silnie hydrofobowe nie będą łatwo  akumulowane w organizmach, jeśli zostaną  unieruchomione w martwej materii organicznej  (osady denne w zbiornikach wodnych, frakcja  organiczna gleby)   Na zmniejszenie wartości BCF wpływ mają też:  - szybki rozpad związku w środowisku (pod wpływem  promieniowania, mikroorganizmow, temperatury,  itp.)  - łatwość metabolizowania związku przez organizmy     Związki o znacznej wartości log P  oraz dużej biodostępności zwykle gromadzą się głownie  w organizmach z końca łańcucha pokarmowego   W środowisku wodnym najbardziej narażone są duże ryby drapieżne oraz rybożerne  ptaki   Stężenie PCBs (log P = 4,5 – 7) w organizmach dużych zwierząt drapieżnych jest 14000 –  125000 razy większe niż w fitoplanktonie   Podobna zależność jest znana dla DDT (log  P  = 6,91), Jezioro Kariba, Zimbabwe   Wartości BFC są mniejsze niż dla PCBs, schemat pozostaje ten sam   Niejasny jest mechanizm poboru DDT przez fitoplankton   Wysoka wartość BFC jest też charakterystyczna dla dennych organizmów filtrujących  (małż  Corbicula   africana ) społczynnik biokumulacji BCF   Przypadek Jeziora Clear Lake w Kalifornii (lata 1949 – 1954) 

(…)

… zachodnich
Stężenie w wodzie 20 ppb
Stężenie w tkance tłuszczowej perkozow 1600 ppm
BCF = 80 000
Lipidy zwierzęce
Znaczna część lipidow w organizmach zwierząt to triacyloglicerole – estry gliceryny i
kwasow tłuszczowych
Ze względu na nieco inne właściwości takich lipidow (w porownaniu z oktanolem),
stosuje się także wielkość zwaną KTW, czyli wspołczynnik podziału trioleinian – woda
Trioleinian zawiera trzy reszty kwasu oleinowego (cis – Δ9 – oktadekaenowego)
Wartości log KTW w zależności od log Kow dla
chlorobenzenów oraz PCBs
26
Lipidy zwierzęce
27
Wartości log KTW przekraczają wartości
Log KOW dla małych cząsteczek, są zaś mniejsze w
przypadku związkow o większej masie
Pobór przez rośliny
Pobór przez system korzeniowy
Związki hydrofilowe oraz formy zjonizowane soli,
kwasów, zasad – pobór wraz z wodą…
… Clear Lake w Kalifornii (lata 1949 – 1954)
Dwukrotny oprysk DDD w celu zwalczenia plagi komarow
Znaczny spadek populacji perkozow zachodnich
Stężenie w wodzie 20 ppb
Stężenie w tkance tłuszczowej perkozow 1600 ppm
BCF = 80 000
Lipidy zwierzęce
Znaczna część lipidow w organizmach zwierząt to triacyloglicerole – estry gliceryny i
kwasow tłuszczowych
Ze względu na nieco inne właściwości takich lipidow…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz