Zmiany strukturalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany strukturalne - strona 1

Fragment notatki:

Zmiany strukturalne oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury wykorzystania czynników produkcji w danej gospodarce. Zmiana udziału poszczególnych gałęzi gospodarki w tworzeniu łącznego PKB i zmiana struktury zatrudnienia. zmiany w strukturze własnościowej - W czasie poprzedniego systemu politycznego istniało bardzo wiele dużych przedsiębiorstw przy niedostatku przedsiębiorstw małych i średnich, co zaczęło się zmieniać w wyniku prywatyzacji. Wzrost ilościowy sektora prywatnego przełożył się szybko na zwiększenie jego znaczenia w gospodarce. Zmiany w strukturze własnościowej polegały również na internacjonalizacji i pojawieniu się kapitału zagranicznego. W pierwszych latach inwestorzy zagraniczni interesowali się sektorem produkcji, w ostatnich latach inwestują głównie w sektor usług, w szczególności w pośrednictwo finansowe oraz obsługę nieruchomości i firm. zmiany struktury branżowej - Niegdyś znaczące były usługi materialne, zaś obecnie dominują usługi niematerialne, przede wszystkim informacyjne, co wiąże się szybkim tempem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Najbardziej poszukiwanym towarem staje się informacja oraz usługi związane z jej przetwarzaniem, przesyłaniem i archiwizowaniem. Również z dużym powodzeniem rozwija się bankowość elektroniczna. Zmiana struktury zatrudnienia - udział przemysłu w ogólnym zatrudnieniu spada, a zwiększa się udział zatrudnienia w usługach. Początkowo zatrudnienie w usługach wynosiło mniej niż 50 %, zaś obecnie kształtuje się na poziomie powyżej 60 %. Z biegiem lat większego znaczenia zaczęły nabierać usługi informatyczne, pośrednictwa finansowego oraz otoczenia biznesu, które dynamizują tempo wzrostu gospodarki oraz podnoszą poziom jej konkurencyjności. zmiany w strukturze wielkościowej i przestrzennej - Usługi typu handel drobnodetaliczny są stale wypierane przez duże supermarkety, hipermarkety, a nawet centra handlowe, którym towarzyszą nie tylko usługi handlu, lecz również usługi sportowe i rekreacyjne, gastronomiczne, a nawet kulturalne. Co za tym idzie zmienia się lokalizacja tych usług. Następuje ich przeniesienie z obszarów centralnych, śródmiejskich na tereny peryferyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz