Zmiana dłużnika - przejęcie długu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana dłużnika - przejęcie długu - strona 1 Zmiana dłużnika - przejęcie długu - strona 2

Fragment notatki:

Zmiana dłużnika I. Przejęcie długu Przejęcie długu jest to umowa, mocą której osoba trzecia wstępuje w miejsce dotychczasowego dłużnika, a dłużnik zostaje z długu zwolniony. Może ono nastąpić w dwojaki sposób:
przez umowę pomiędzy wierzycielem i osoba trzecią, przy wyrażeniu zgody dłużnika, oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron
przez umowę pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem i osobą trzecią, przy zgodzie wierzyciela złożonej którejkolwiek ze stron, jest ona jednak bezskuteczna, jeżeli wierzyciel nie widział, że przejmujący dług jest niewypłacalny
Termin na wyrażenie zgody wyznacza każda ze stron, która zawarła umowę o przejęcie długu, ma być on odpowiedni, bezskuteczny upływ terminu oznacza brak zgody.
Gdy skuteczność zależy od zgody dłużnika, a zgody odmówił, umowę uważa się za nie zawartą. Gdy umowy skuteczność zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił dochodzi do konwersji na umowę o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią, gdyż jest ona odpowiedzialna za to, że wierzyciel nie będzie od dłużnika żądał spełnienia świadczenia. Obowiązkową formą umowy jest forma pisemna pod nieważnością, to samo dotyczy zgody wierzyciela.
Kwestia abstrakcyjności lub kauzalności jest sporna w doktrynie, kodeks właściwie reguluje ją jako kompromisową (choć raczej oderwaną)  Zarzuty:
przyjmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia wierzytelności dotychczasowego dłużnika
przyjmujący dług może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikający z istniejącego między przyjmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejścia długu jeśli wierzyciel o nich wiedział.
Ograniczone prawo rzeczowe lub poręczenie wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia wierzytelności.
II. Przystąpienie do długu Przystąpienie do długu - zmiana podmiotu przez przystąpienie osoby trzeciej w charakterze dłużnika solidarnego, odbywa się to analogicznie do przejęcia długu. Przystąpienie do długu z mocy umowy, może dojść do skutku:
przez umowę pomiędzy wierzycielem z nowym dłużnikiem, przy wyrażeniu zgody przez dotychczasowego dłużnika, przez umowę pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem i nowym dłużnikiem, przy zgodzie wierzyciela złożonej którejkolwiek ze stron.
Przystąpienie do długu na mocy ustawy - w przypadkach przewidzianych przez różne akty ustawowe. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz