Wykład - Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy - strona 1 Wykład - Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy - strona 2 Wykład - Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 7
Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy. Jeżeli inwestor zapłacił głównemu wykonawcy a on najmuje podwykonawców. W sytuacji gdy główny wykonawca plajtuje lub znika na skutek przekrętu, podwykonawcy mogą domagać się odpowiedzialności od inwestora. Aby inwestor był odpowiedzialny względem podwykonawców musi każdą umowę podwykonawstwa zatwierdzić pisemnie. W takiej sytuacji inwestor płaci 2 razy…
W szczególny sposób ukształtowana jest odpowiedzialność tzw umów wzajemnych. Umowa taka zobowiązuje obie strony do jakiś świadczeń. Ryzyko pojawia się jeżeli jedna ze stron ma spełnić świadczenie wcześniej a druga później. Jeżeli nadchodzi czas spełnienia tego wcześniejszego świadczenia, jeżeli uzna że otrzymanie późniejszego świadczenia od drugiej strony jest wątpliwe ze względu na stan majątkowy drugiej strony może się domagać jakiegoś zabezpieczenia od drugiej strony, lub może domagać się natychmiastowego wypełnienia świadczenia do którego jest zobowiązana druga strona. Musi być to jednak uzasadnione. Sprawa jest skomplikowana w przypadku jeżeli jedna strona już wypełniła swoje świadczenie a druga strona chociaż powinna to tego nie robi. Strona która wypełniła już umowę może wyznaczyć dłuższy termin lub zagrozić odstąpieniem od umowy. Jeżeli termin dalej nie będzie przestrzegany strona może odstąpić od umowy. W tym przypadku domaga się powrotu do stanu z przed zawarcia umowy i odszkodowania od drugiej strony z którą zawieramy umowę za szkody poniesione na skutek niezrealizowania świadczenia przez drugą stronę.
Szczególnym przypadkiem nie wypełnienia umowy który jest traktowany tak samo jest NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKU (rebus sixpantibus). Strony zawierające umowę zakładają że pomiędzy zawarciem umowy a jej realizacją stan otoczenia nie zmieni się jakoś radykalnie (koszty, rewolucja, wojna, radykalny wzrost wartości surowców). Jeżeli wystąpi taka sytuacja istnieje możliwość korygowania treści umowy. Jeżeli nowe warunki których nie było można przewidzieć sprawiają że jedna ze stron jest bardzo poszkodowana można zmienić treść umowy na drodze sądowej. Sąd ma dostosować treść umowy do tych zmienionych warunków.
Inne okoliczności niż wykonanie umowy które doprowadzają do wygaśnięcia stosunków pomiędzy stronami wynikających z umowy.
Wierzyciel otrzymuje coś innego niż to co wynikało z umowy. Efekt zrealizowania umowy jest inny niż chciał wierzyciel.
DATIO IN SOLUTUM - dłużnik realizuje inaczej umowę niż było to pierwotnie zakładane. Np. umowa pożyczki, dłużnik pożycza 100 zl ale nie ma jak oddać więc daje np. zegarek warty tyle.(dłużnik od razu wrobi coś innego)

(…)

… spadku.
Drugim sposobem zmiany dłużnika jest tzw. przejęcie długu. Pojawia się osoba trzecia która zastępuje dłużnika i spłaca należność wierzycielowi. Może się to stać za pomocą umowy zawieranej pomiędzy dłużnikiem a przejemcą. Taka umowa musi być zawarta na piśmie i musi zostać wyrażona pisemna zgoda wierzyciela, wierzyciel musi zgodzić się na to aby ktoś inny stał się jego dłużnikiem.
Konsekwencjami takiego przejęcia długu jest to że dłużnik nie ma dłużej obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela, natomiast taki obowiązek przechodzi na przejemcę.
Drugim przypadkiem może być przejęcie długu na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a przejemcą. Umowa ta musi być stworzona na piśmie, a dłużnik w jakikolwiek sposób musi wyrazić na nią zgodę.
Koplejnym sposobem na zmianę dłużnika jest przystąpienie do długu. Polega ono na tym że obok dotychczasowego dłużnika pojawia się osoba trzecia która również staje się dłużnikiem. Mamy do czynienia z jednym świadczeniem którego wierzyciel może domagać się od dwóch różnych osób. Dłużnik i osoba przystępująca do długu odpoiadają za dług solidarnie. Przystąpienie do długu następuje na podstawie umowy między wierzycielem a przystępującym lub przystępującym…
… umiera wierzytelność (czyli możliwość związana z umową) przechodzi na dziedziców lub dziedzica.
Przelew wierzytelności inaczej zwany cesją - umowa zawierana pomiędzy dotychczasowym wierzycielem którego nazywamy cedentem, a cesjonariuszem czyli tym kto nabywa wierzytelność. Co do zasady ta wierzytelność przechodzi na nabywcę w momencie zawarcia umowy. Przelew wierzytelności może być odpłatny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz