Zgrzewarki typu IR

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgrzewarki typu IR - strona 1 Zgrzewarki typu IR - strona 2

Fragment notatki:

Porównanie współczynników zgrzewania elementów z PVDF o średnicach 63 - 225 mm przy temperaturze badania -40°C:
Rodzaj kombinacji
Zgrzewanie promieniami podczerwonymi (IR)
Zgrzewanie doczołowe płytą grzejną (HS)
Średnia wartość
Odchylenie standardowe
Średnia wartość
Odchylenie standardowe
rura-rura
0,93
0,05
0,84
0,09
kształtka kształtka
0,88
0,06
0,78
0,10
rura-kształtka
0,90
0,05
0,82
0,11
ogółem
0,90
0,06
0,81
0,11
że przy zgrzewaniu promieniami podczerwonymi wysokość wypły wki jest wynikiem drogi łączenia, każde połączenie jest identyczne, niezależnie od zgrzewacza.
Korzyści wynikające z zastosowania połączeń na podczer­wień w rurociągach:
- Bardzo małe wypływki przy zgrzewaniu podczerwienią wytwarzają znacznie mniejszy obszar martwy, gdzie mogą osa­dzać się zanieczyszczenia, które powodowałyby zanieczysz­czenie przewodzonego medium, jak np. woda czysta lub woda o najwyższym stopniu czystości.
- Zmniejszenie nakładów związanych z obsługą rurociągów (płukanie). Wzrost efektywnego czasu produkcji. Wzrost opła­calności instalacji.
- Poprawa parametrów przepływu - przy małych wymia­rach różnice mogą wynieść do 30%.
- Możliwość zmniejszenia mocy pompy, a także zastoso­wania rur o mniejszej średnicy. To obniżenie kosztów zwięk­sza rentowność instalacji.
Główne obszary zastosowań zgrzewarek typu IR są tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i czystość połączeń. Sam proces zgrzewania nie pozostawia żadnych śladów, ani w po­staci substancji dodatkowych, ani w postaci przemian mate­riałowych.
Zastosowanie technologii zgrzewania podczerwienią brane jest pod uwagę dla tych gałęzi przemysłu, które wymagają in­stalacji o wysokiej czystości.
Instalacje o wysokiej czystości można spotkać przede wszyst­kim w przemyśle farmaceutycznym, biotechnice, technice me­dycznej, przemyśle elementów półprzewodnikowych oraz po części również w przemyśle środków spożywczych i przemy­śle kosmetycznym. Pojęcie "czystości" nie jest równoznaczne dla wszystkich gałęzi przemysłu. Tak np. w branży medyczno-

(…)

… do konstrukcji rurociągów wypełnionych środkami wysokiej czystości, środkami gorą­cymi lub agresywnymi w wymienionych uprzednio gałęziach przemysłu jest PVDF.
PVDF (polifluorek winylidenu) jest po części krystalicz­nym tworzywem termoplastycznym o doskonałych właściwo­ściach mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Pod za­rejestrowanym znakiem towarowym S YGEF® firma Georg Fi-scher oferuje kompletny system rur i złączek z tego materiału.
Oto jego najistotniejsze właściwości:
- znakomita odporność na starzenie
- zakres stosowania od -40°C do +140°C
- duża odporność na odkształcenia cieplne
- wybitna stabilność termiczna
- duża odporność chemiczna
- odporność na promieniowanie jonizujące
- znakomita odporność na ścieranie
- trudnozapalność (właściwości samogaszące).
Podsumowanie
Zgrzewarki typu IR firmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz