Zbrojenie słupów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 17850
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbrojenie słupów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zbrojenie słupów nieuzwojonych
Zbrojenie podłużne słupów powinno składać się co najmniej z takiej liczby prętów, aby w każdym narożu znajdował się jeden pręt, resztę prętów należy roz­mieszczać na obwodzie, w odstępie nie przekracza­jacym 400 mm. W przekroju okragłym liczba prętów powinna wynosić co najmniej 6 sztuk. Cafkowity przekrój zbrojenia podłużnego powinien być nie większy niż 6% użytecznej powierzchni przekro­ju słupa.
Do zbrojenia podłużnego słupów należy stosować pręty o średnicy od 12 do 40 mm. W słupach pre­fabrykowanych można stosować pręty o średnicy 10 mm.
Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 0,2 średnicy zbrojenia podłużnego i wynosić nie mniej niż 4,5 mm.
Rozstaw strzemion powinien być nie większy niż: - 15 fi zbrojenia podłużnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest nie większy niż 3 %,
- 10 fi zbrojenia podłużnego, gdy sumarycz. stopień zbrojenia słupa jest większy niż 3 %, - najmniejszy wymiar poprzeczny słupa lub jego średnica i powinien być nie większy niż 400 mm. W miejscu łaczenia prętów zbrojenia podłużnego (do­tyczy to także miejsca zmiany przekroju słupa) roz­staw ten powinien być zmniejszony do połowy, a na końcach słupów prefabrykowanych, na odcinku rów­nym większemu wymiarowi przekroju poprzecznego słupa - do 1/3.
Stosowanie strzemion pojedynczych dozwolone jęst tylko w tych przypadkach, w których wymiary boków stupa sa nie większe niż 450 mm przy liczbie prętów zbrojenia podłużnego z każdej strony nie większej niż cztery W innych przypadkach stoso­wać należy strzemiona podwójne Jeżeli stopień zbrojenia słupa jest większy niź 3 %, strzemiona podwójne należy stosować bez względu na wymiary przekroju poprzecznego słupa.
Zbrojenie słupów uzwojonych
Zbrojenie podłużne powinno składać się z co naj­mniej z 6 prętów o średnicy od 12 do 32 mm. Śred­nica pręta uzwajajacego powinna być co najmniej równa 4,5 mm. Uzwojenie należy przeprowadzać przez cała wysokość belki opierajacej się na słupie. Skok linii śrubowej uzwojenia powinien spełniać wa­runki sn

(…)

… %, strzemiona podwójne należy stosować bez względu na wymiary przekroju poprzecznego słupa.
Zbrojenie słupów uzwojonych
Zbrojenie podłużne powinno składać się z co naj­mniej z 6 prętów o średnicy od 12 do 32 mm. Śred­nica pręta uzwajajacego powinna być co najmniej równa 4,5 mm. Uzwojenie należy przeprowadzać przez cała wysokość belki opierajacej się na słupie. Skok linii śrubowej uzwojenia powinien spełniać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz