Zbiorowość a grupa - omówienie (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorowość a grupa - omówienie (sem I) - strona 1 Zbiorowość a grupa - omówienie (sem I) - strona 2 Zbiorowość a grupa - omówienie (sem I) - strona 3

Fragment notatki:

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Zbiorowość a grupa.
Zbiorowość społeczna - zbiór osób zajmujących w danym czasie (trwale lub nie) daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać się mogą stosunki społeczne.
Grupa - zbiorowość posiadająca strukturę społeczną, której członkowie zaczynają wspólnie realizować jakieś istotne dla wszystkich cele.
Zbiorowość terytorialna - zbiorowość zajmująca trwale jakieś terytorium.; w poszczególnych przypadkach zb.teryt. Może stać się społecznością lokalną.
Etapy tworzenia się zbiorowości społecznej: 1.styczne *styczność przestrzenna - postrzeganie się wzajemne, rejestracja cech (płeć, wiek, ilość) *styczność psychiczna - formowanie się sympatii *styczność społeczna - wytworzenie się wzajemnego zainteresowania 2.wzajemne oddziaływanie 3.pobudzenie do stałych działań społecznych aby zaspokoić potrzeby grupy 4.wytworzenie się stałych stosunków społecznych 5.kształtowanie się wzajemnych zależności wewnątrz grupy.
Atrybuty grupy: *wspólne zainteresowanie (cele, problemy) *interakcje *struktura grupy (pozycje, role, relacje) *tożsamość grupy
Typy grup - duża różnorodność typów grup: *klasyfikacja wg pojedynczych właściwości *typologia wg zestawów powiązanych ze sobą cech.
Istotne kryteria klasyfikacji: liczebność grupy, trwałość grupy, sposób rekrutacji do grupy, intensywność uczestnictwa, korzyści z członkostwa w grupie, stopień zorganizowania grupy, charakter relacji jednostka - grupa.
Liczebność grupy: *gr.małe (rodzina, krąg znajomych, gr. Zabawowa, mała wioska, drużyna sportowa, oddz. Wojskowy, zespół pracowników) *gr.duze (naród, partia polityczna, armia, duże przedsiębiorstwo, społeczność lokalna, społeczność kraju).
W grupach małych: ludzie się znają, wiedzą kto jak się nazywa, nawiązują interakcje bezpośrednio.
W grupach większych: ludzie nie potrafią się dokładnie rozpoznać, staja się anonimowi w grupach bardzo dużych, kontaktują się za pośrednictwem reprezentantów, nie wiadomo dokładnie ilu jest członków grupy. Mimo to występuje identyfikacja z grupą, odczuwane są: przynależność, solidarność, tożsamość grupowa.
Trwałość grupy: *grupy istniejące krótko - oparte na przelotnych kontaktach, ograniczonych w czasie interakcjach (pasażerowie w przedziale, uczestnicy wycieczki na Kretę) *grupy długotrwałe - gr.studentów danego roku, załoga firmy, społeczność lokalna, rodzina, naród.
Grupy długotrwałe: *zachowują trwałość i tożsamość mimo wymiany członków *atrybuty grupy gwarantujące jej ciągłość: organizacja grupy (podział pracy, role grupowe, przywództwo); kultura grupy (wartości i normy grupowe, rytuały, wzorce zachowań).
Sposób rekrutacji do grupy

(…)

… do kryzysu i rozpadu grupy.
Jednostka a grupa: grupa własna, grupa obca.
Badania społeczeństw pierwotnych - odmienny stosunek do grup własnych i obcych: *w gr.własnej (pokój, porządek, praworządność, gospodarność, lojalność, poświęcenie) *wobec obcej grupy (wrogość, wojna, nienawiść, pogarda)
Stereotypowy sposób postrzegania grupy własnej i grupy obcej: *gr.własna - bardziej zróżnicowana i zindywidualizowana *gr.obca - masa nierozróżnialnych jednostek *zapamiętuje się: zachowania pozytywne gr.własnej; zachowania negatywne gr.obcej *interpretacja zachowań grupy obcej: zachowania pozytywne tłumaczone są warunkami zewnętrznymi; zachowania negatywne tłumaczone są złym charakterem członków grupy.
Która grupa jest dla nas grupą własną?: gr.w której uczestniczymy; grupa która postrzega siebie…
… nam wzorców, standardów postępowania *socjalizują nas „wirtualnie” - kształtują wyobrażenia o tym, co jest przez nie oczekiwane i przyjęte.
Syntetyczna typologia grup wg C.H. Cooleya: grupy pierwotne, grupy wtórne.
Grupy pierwotne - mają charakter uniwersalny, są w każdym społeczeństwie, mają udział w doświadczeniu każdego człowieka (rodzina, gr.sasiedzka, gr, przyjaciół).
Grupy pierwotne: *niewielkie…
…)stosują formalne regulaminy, instrukcje, procedury (armia, więźniowie, załoga statku, mafia).
Stopień zaangażowania grupy: 1.gr.zorganizowane (formalne): a)konfiguracje pozycji i ról oraz relacji miedzy nimi, b)bezosobowi wykonawcy wyznaczonych ról tworzone zazwyczaj w ramach organizacji formalnej; 2.grupy niezorganizowane (nieformalne): a)uczestnicy: osoby z krwi i kości, b)liczą się: cechy osobnicze…
… jednostki - każdy spotyka się najpierw z nimi *wywierają największy wpływ socjalizujący *traktowane są jako szczególnie ważne - grupy istotne.
Grupy wtórne: *mniej spontaniczne, interesowne *bardziej sformalizowane *oparte na interakcjach pośrednich *bardziej wyspecjalizowane *zachowują większą anonimowość członków *dopuszczają głębokie różnice wartości i postaw (środowiska zawodowe, grupy zadaniowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz