Zbieg przestępstw - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przestępstw - opracowanie  - strona 1 Zbieg przestępstw - opracowanie  - strona 2 Zbieg przestępstw - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

ZBIEG PRZESTĘPSTW- Art. 85 a) dwa lub więcej przestępstw,
b) zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw.
Warunek ten prowadzi do multiplikacji zbiegów. W zbiegu pozostają bowiem wszystkie przestępstwa tego samego sprawcy popełnione przed pierwszym wyrokiem skazującym, po czym w odrębnym zbiegu pozostają kolejne przestępstwa, jakie sprawca ten popełni do momentu wydania następnego wyroku.
Nie ma znaczenia kwalifikacja prawna czynów, nie ma znaczenia odstępstwo czasowe, nie ma znaczenia zamiar.
Zbieg może być:
- wielorodzajowy
Przykład: sprawca w styczniu 2004 dopuścił się przestępstwa kradzieży ( art. 278 ). Miesiąc później dopuścił się przestępstwa oszustwa, o którym mowa w art. 286. Miesiąc później dopuścił się przestępstwa rozboju typu podstawowego, o którym mowa w art. 280. Został zatrzymany w czerwcu 2004 roku, a postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę oparte było na akcie oskarżenia o popełnienie trzech przestępstw- kradzieży, oszustwa, rozboju. Sąd uznał, że popełnione przestępstwa pozostają w rzeczywistym zbiegu
- jednorodzajowy
WYMIAR KARY
Konsekwencją rzeczywistego zbiegu przestępstw jest wymierzenie KARY ŁĄCZNEJ ( Art. 86- 92 ).
Przestępstwa takie mogą być:
a) osądzane w jednym postępowaniu karnym ( rzadko ). Kara łączna orzeczona jest w wyroku skazującym.
b) osądzone w kilku postępowaniach karnych. Wówczas konieczne jest kolejne postępowanie, którego przedmiotem jest orzeczenie kary łącznej. Karę orzeka się wyrokiem łącznym ( po uprawomocnieniu się kar z osobna wymierzonych za zbiegające się za sobą przestępstwa. Jeśli wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary z osobna wymierzona za zbiegające się przestępstwa.
Zasady wymiaru kary łącznej:
a) w pierwszej kolejności sąd wymierza karę za poszczególne przestępstwa pozostające w zbiegu rzeczywistym,
b) następnie ocenia, czy kary te podlegają łączeniu,
ŁĄCZENIE KAR ( Art. 87, 88, 89 ):
- pozbawienie wolności + ograniczenie wolności= kara łączna pozbawienia wolności ( 1 miesiąc ograniczenia wolności = 15 dni pozbawienia wolności )
- 25 lat pozbawienia wolności/dożywotnie pozbawienie wolności + inne, to pierwszą karę orzeka się jako łączną,
- 25 lat pozbawienia wolności + 25 lat pozbawienia wolności- sąd może orzec dożywotnie pozbawienie wolności.
- kary grzywny/ograniczenia wolności/pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem + bez warunkowego zawieszenia- fakultatywnie kara łączna z warunkowym zawieszeniem, na podstawie przesłanek z art. 69. Sąd może orzec grzywnę z Art. 71 §1, chociażby jej nie orzeczono za pozostające w zbiegu przestępstwa. W razie zbiegu orzeczeń o okresach próby sąd orzeka ten okres oraz związane z nim obowiązki na nowo.


(…)

…. każda z wymierzonych kar podlega wykonania z osobna, sąd ustala granice, w jakich kara będzie orzeczona, poprzez wskazanie jej minimum i maksimum ( Art. 86 )
- granica dolna- najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwo,
- granica górna- 540 stawek dziennych, 18 miesięcy ograniczenia wolności, 15 lat pozbawienia wolności,
- jeśli grzywna z art. 71 §1 związane z zawieszeniem wykonania kary…
…, kontrolowanej pracy na cele społeczne, albo wysokość potrąceń,
- obowiązki wymienione w Art. 36 §2 stosuje się, chociażby orzeczone tylko za jedno ze zbiegających się przestępstw.
d) wymierza karę łączną. W USA jest inaczej- przyjmuje się kumulację kar ( niekiedy sięga kilkadziesiąt lat pozbawienia wolności ).
Ratio legis budzi wątpliwości- ciąg przestępstw jest łagodniejszy dla sprawcy niż zbieg przestępstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz