Zasady PP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady PP-opracowanie - strona 1 Zasady PP-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady PP:
Centralne miejsca skupiające przystanki różnych środków transportu; jako obiekt stanowi akcent w otoczeniu zieleni.
Zabudowa wielorodzinna nie wyższa niż 4 kondygnacje, dostępna z centralnego przystanku w zasięgu max. 5 min. dojścia.
Występowanie zróżnicowanej zabudowy dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, stanu cywilnego i zróżnicowanej sytuacji finansowej mieszkańców.
Sklepy i biura rozmieszczone na obrzeżach zespołów zabudowy, 30% pracujących mieszkańców znajduje zatrudnienie w obrębie PP.
Podział przestrzeni powinien przewidywać w podwórzach zespołów zabudowy możliwość wynajmu małych jednostek o niskich czynszach, umożliwiających tworzenie miejsc pracy.
Szkoły należy lokalizować w bezpiecznej odległości w strefie ograniczonego ruchu samochodowego.
Place zabaw wewnątrz zespołów zabudowy, nie dalej niż 1/10 mili od wyjść z budynków mieszkalnych.
Sieć wewnętrzna zintegrowana z różnych form transportu zapewniająca wiele połączeń z dowolnego miejsca w celu rozproszenia ruchu.
Układ dróg i ulic eliminujący ruch przelotowy. Wąskie ulice obsadzone drzewami o spowolnionym ruchu. Tworzenie bezpiecznego obszaru dla pieszych i rowerzystów.
Budynki w strefie centralnej PP umieszczone bliżej ulic - uformowanie stwarzające silniejsze poczucie miejsca.
Parkingi i garaże sytuowane poza widokami na główne elewacje.
W obrębie centrum i innych wyeksponowanych miejscach przewidzieć instytucje społeczeństwa obywatelskiego.
PP zamieszkuje Wspólnota. Tworzy ona samorząd odpowiadający za siebie. Kwestie dotyczące podatków, utrzymania i bezpieczeństwa są ustalone i przyjęte we Wspólnocie.
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy jest poprzedzone wykonaniem analizy urbanistycznej
Wydanie Decyzji o Warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
Co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz