Lokalizacja zabudowy wzdłuż dróg publicznych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalizacja zabudowy wzdłuż dróg publicznych - strona 1

Fragment notatki:

LOKALIZACJA ZABUDOWY WZDŁUŻ DRÓG PUBLICZNYCH
Art. 35 ust. 4 ustawy stwierdza „Lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów terenu, nowo wybudowanych dróg (w tym obwodnic miejscowości) oraz istniejących dróg może nastąpić tylko w przypadku włączenia ruchu drogowego spowodowanego tą zabudową do istniejącej lub projektowanej drogi, wyłącznie w miejscach określonych przez zarząd drogi.” Na tej podstawie zarządca drogi wydaje w formie postanowienia swoją opinię o projektowanej inwestycji na którą wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz