Studia i plany zagospodarowania przestrzennego

note /search

Granice sąsiedztwa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Granice sąsiedztwa (Christopher Alexander) Elementem graniczącym może być specjalna strefa (wz. 59 „Ciche zakątki”) - elementy przyrody i formy izol. Zieleń (wzorzec 60 „Dostępna zieleń”, 64 „Sadzawki i strumyki”, 174 „Ścieżki (...)”, 243 „Murek do siedzenia” + 61 „Publiczne placyki” łączyć z 41 „...

Studia i plany zagospodarowania przestrzennego-pytania na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1750

Jakie szczeble planowania przestrzennego mamy w Polsce ? krajowy wojewódzki lokalny: powiatowy gminny miejscowy Czym charakteryzuje się zjawisko urban sprawl ? rozlewaniem miast na rozległe obszary mniej intensywnej zabudowy...

Szczebel krajowy i wojewódzki-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Szczebel krajowy Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2030) uwarunkowania kulturowo - społeczne, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju, podstawowe elementu krajowej sieci osadniczej, ochrona zabytków Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: sporządza koncepcje przestrz...

Szczebel lokalny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

Szczebel lokalny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podstawowa skala 1:10 000 Studium nie jest prawem, a zobowiązaniem - przyjmowane uchwałą gminy. Materiały planistyczne - opracowania, programy, studia koncepcje, plany, prognozy: skala, oznaczenia, nazewnictwo...

Zasady PP-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Zasady PP: Centralne miejsca skupiające przystanki różnych środków transportu; jako obiekt stanowi akcent w otoczeniu zieleni. Zabudowa wielorodzinna nie wyższa niż 4 kondygnacje, dostępna z centralnego przystanku w zasięgu max. 5 min. dojścia. Występowanie zróżnicowanej zabudowy dostosowanej do ...