Kompozycja urbanistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4557
Wyświetleń: 10360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompozycja urbanistyczna - strona 1

Fragment notatki:

Kompozycja urbanistyczna jest to świadomy proces organizowania przestrzeni, w którym główny nacisk jest położony na walory estetyczne i plastyczne rozwiązania. Elementami kompozycji urbanistycznej wg K. Wejcherta są: Elementy krystalizujące plan miasta - komponenty stanowiące główne znamiona miasta, czytelne i łatwe do zapamiętania. Na przykład: rynek czy główna ulica miasta. drogi i ulice - zapamiętywane tym łatwiej, im więcej mają cech indywidualnych, im większe znaczenie dla kształtowania się życia społecznego. rejony - odróżniają dany element od innych. Wielkie miasta, aglomeracje składają się często z wielu rejonów, charakteryzujących się specyficznym położeniem topograficznym. linie i pasma graniczne - struktury linearne, wyraźne ograniczenie przestrzeni lub przerwy między poszczególnymi rejonami, dzielnicami, zespołami zabudowy. Zamknięciami przestrzeni mogą być: skarpy, nasypy linii kolejowych, rzeki, kanały, pasy terenów zieleni.
Pasma graniczne są zjawiskiem przestrzennym, ale mogą stanowić także progi psychiczne czy granice współżycia grup społecznych. dominanty - wyróżniająca się pewnymi cechami z otoczenia i dzięki temu stanowiąca punkt orientacyjny (identyfikujący) w przestrzeni.
Budynki, wieże, zespoły przestrzenne o cechach indywidualnych, place o dużym znaczeniu społecznym, unikalne obiekty wyróżniające się w danym środowisku. Rozróżnia się w zasadzie trzy rodzaje dominant:
dominanta przestrzenna - wysokościowa;
dominanta przestrzenna - płaszczyznowa;
dominanta funkcjonalno - użytkowa (dominująca funkcja i sposób użytkowania). wybitne elementy krajobrazu - zarysowują się w pamięci obserwatora jako wizytówka otoczenia miasta, jako nieodłączna część wielu obrazów ulic czy rejonów miasta. Na przykład: czynne wulkany, góry, jeziora, szerokie rzeki, zatoki. punkty węzłowe - powstają w miejscach zetknięcia się elementów przestrzennych o różnorodnych funkcjach. Charakteryzują się dużym natężeniem ruchu, ważne funkcjonalnie, zapamiętywane dzięki specyficznej formie przestrzennej. Na przykład: skrzyżowania wielkich arterii komunikacyjnych, wielopoziomowe rozjazdy, przystanki metra. Miejsca, które przyciągają ludzi. znaki szczególne - pomniki, elementy rzeźbiarskie nie zasługujące na zaliczenie do dominant; różnorodne unikalne detale, niewielkie formy architektoniczne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz