Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych - omówienie - strona 1 Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady postępowania przy sprawdzaniu nośności przekrojów ukośnych
Podstawą do sprawdzania stanu granicznego nośności na ścinanie jest wykres sił tnących. W następnej kolejności wyznacza się wartości sił VRd1 (wzór 3.56) oraz VRd2 (wzór 3.57) i miarodajną siłę tnącą Vsd. W przypadku, gdy obciążenie belki jest równomiernie rozłożone a jej podparcie bezpośrednie, do obliczeń można przyjmować wartość siły tnącej w odległości d od lica podpory. Jeżeli warunki te nie są spełnione (np. podciąg), to miarodajną jest sita tnąca w licu podpory.
Siła VRd1 obrazuje nośność na ścinanie przekroju, w którym naprężenia rozciągające jest w stanie przenieść beton. Przy korzystaniu ze wzoru (3.56) należy zwrócić uwagę na fakt, że zbrojenie główne można uwzględnić tylko wtedy, gdy jego pręty są przedłużone (w celu zakotwienia) poza analizowany przekrój o co najmniej Ib,netto
Jeżeli obliczeniowa siła tnąca Vsd VRd2, to nie ma możliwości prawidłowego zaprojektowania przekrojów ukośnych. W związku z tym celowe jest uwzględnienie tego ograniczenia na etapie wstępnego przyjmowania wymiarów przekroju (aby uniknąć późniejszej konieczności zwiększania b lub h).
W związku z tym obliczenia nośności przekrojów ukośnych przeprowadza się, gdy spełniony jest warunek VRd1 VRd1. Jeżeli siła tnąca w elemencie zmienia się np.liniowo, to długość tego odcinka oblicza się ze wzoru lt=(Vsdmax-VRd1)/qo
gdzie qo jest całkowitym obciążeniem obliczeniowym równomiernie rozłożo­nym.
Jeżeli odcinek h jest krótki (l, 0,8 VRd2.max = = 0,36 v fcd bw d. Problemu tego można uniknąć na etapie wstępnego przyj­mowania wymiarów przekroju stosując się do zaleceń podanych w punkcie 3.1.


(…)

… ścinania na nośność belki nie jest istotny. W takich przypadkach całą siłę w rozciąganych krzyżulcach mogą przyjąć strzemiona. Korzysta się wtedy ze wzoru (3.62) przyjmując ctg 0 = l,/0,9d oraz średnicę strzemion. W typowych sytuacjach stosuje się strzemiona dwuramienne, dla których powierzchnia jest równa Asw1 = 2*asw. Jeżeli obliczony ze wzoru (3.62) rozstaw strzemion spełnia warunki konstrukcyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz