Zasady państwa prawnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady państwa prawnego-opracowanie - strona 1 Zasady państwa prawnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

82 Zasady państwa prawnego
1.zasada praworządności -przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania prawa jest kierowany wyłączanie do organów władzy publicznej. Aby państwo mogło zostać uznane za praworządne, wystarczy , że przestrzegają w nim organy władzy państwowej i lokalne.
2. zasada pewności prawa - elementami są : jawność, stabilność i jasność prawa 3. zasada ochrony praw słusznie nabytych -uzyskane raz prawo nie może być odebrane lub w niekorzystny sposób zmodyfikowane 4. zasada związana państwa prawem - podstawowa teza, że państwo - odmiennie niż obywatel nie może działać bez upoważnienia na prawo która wskazuje, co wolno danemu organowi władzy, a czego nie.
5.zasada integralnej podmiotowości prawnej państwa -państwo posiada osobowość prawną i stanowi jednolity podmiot prawa i obowiązków. Dotyczy to stosunków wewnętrznych, a więc działań wobec własnych obywateli i jednostek samorządowych na terytorium danego państwa, ale odnosi się także do stosunków zewnętrznych na płaszczyźnie międzynarodowej. 6.zasady konstrukcji systemu prawnego : hierarchiczność, niesprzeczność i zupełność
a) zasada suwerenności narodu b) przedstawicielstwa c) podziału władz d)pluralizmu politycznego i społecznego
e) rządów większości z poszanowaniem prawa mniejszości f) wolnych wyborów
g) konstytucjonalizmu
h) praworządności- charakterystyka demokratycznych form państwa - koncepcja demokratycznego państwa prawnego
Zasady państwa demokratycznego:
- Realizacja zasady trójpodziału władz - Pełna niezależność sądownictwa,
- Sądowa kontrola stosowania prawa przez administracje krajową i rządową, Sądowa kontrola zgodności prawotwórstwa z konstytucją ,
- Zagwarantowanie każdemu prawa do sądu oraz uczciwego i bezstronnego procesu,
- Przestrzeganie przez wszystkie organy władzy publicznej wyznaczonych im kompetencji.,
- Istnienie i respektowanie wolności i praw człowieka i obywatela, - Przestrzeganie w tworzeniu prawa szeregu fundamentalnych zasad : ( Indywidualizacja odpowiedzialności karnej, Domniemanie niewinności, Nie działania pr wstecz), -Respektowanie zasad: pewności, jawności prawa, vacatio legis, pacta sunt servanda.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz