Zasady organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady organizacji i zarządzania - strona 1 Zasady organizacji i zarządzania - strona 2 Zasady organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Wykład: 1. Ewolucja organizacji pracy i wpływ na zarządzanie I. 1 produkt - 1 wykonawca - nad konkurencją czuwały cechy rzemieślnicze (tylko mistrz mógł założyć zakład) II. napływ ludności - manufaktury: - kilkadziesiąt osób - działalność międzynarodowa - złamana zasada 1 produkt - 1 wykonawca - ogół nakładów się zmniejsza III. maszyna parowa i silnik elektryczny: - nowe zakłady - koncentracja - zjawisko konkurencji - staje się przydatna wiedza jak walczyć z konkurencją - cena - jakość produktów - nowe produkty 1) Karol Adamiecki (1866 - 1933) - racjonalizator w kontroli jakości blach metalowych 2) Fryderyk Winslow (1856 - 1915) USA: inżynier obróbki skrawania, konstruktor noża tokarskiego (obróbka termiczna,  kąt skrawania) 3) Henry Fayol (1841 - 1925) - prawnik, dostał za zadanie bezboleśnie doprowadzić do upadku przedsiębiorstwo  hutnicze (granica Francja/Niemcy); - po 8 latach - jedno z lepszych w regionie - napisał "Administracja przemysłowa i ogólna" 2. Funkcje przedsiębiorstwa w przemysłowego w ujęciu Fayola - czynności techniczne (produkowanie) - czynności handlowe (kupowanie, sprzedawanie, wymiana) - czynności finansowe (poszukiwanie kapitału oraz obrót nim) - czynności ubezpieczeniowe (ochrona majątku oraz osób) - czynności rachunkowościowe (inwentaryzacja, ustalanie cen, statystyka) 3. Wymień i scharakteryzuj wybrane zasady wspomagające funkcję planowania 1. ZASADA KONKRETNOŚCI : ukierunkowanie działań, znalezienie „złotego środka”, wskazanie konkretnego celu  działań 2. ZASADA TERMINOWOŚCI : określenie terminu wykonania działania/zadania 3. ZASADA ELASTYCZNOŚCI: - dostosowanie działań do określonych warunków/sytuacji niecodziennych, bezpośrednio związane z „przewidywaniem” - planowanie kilku wariantów (pesymistyczny, umiarkowany, optymistyczny) 4. ZASADA OPTYMALNEGO HORYZONTU CZASOWEGO: - dobór optymalnego okresu obejmującego planowanie czynności/zadań, dostosowanie do  tendencji/specyfikacji/zebranych informacji - zjawisko globalizacji – 2 aspekty: - tendencje na rynku - postęp konkurencji 4. Wymień i scharakteryzuj wybrane zasady wspomagające funkcję organizowania (właściwe użycie zasobów w działaniach do osiągnięcia celów, funkcjonowanie w czasie i przestrzeni) 1. ZASADA PODZIAŁU: - Adam Smiths: jeżeli ogół zadań w organizacji podzielimy na mniejsze elementy to ogół nakładów energii i siły się  zmniejszy - podział zwiększy wydajność - zmiana warunków sprzedaży - zmiana struktury - 1927, fabryka Forda - nadmierne rozdrobnienie przyczyną masowych zwolnień, fluktuacja 370% (~4 osoby na  jednym stanowisku rocznie) 2. ZASADA KONCENTRACJI:  takie łączenie czynności, by były one jednolite i zwarte 3. ZASADA SPECJALIZACJI: - grupowanie stanowisk w zakładzie pracy:

(…)

… HIERARCHII I ROZPIĘTOŚCI KIEROWANIA:
- podział struktury przedsiębiorstwa w ujęciu hierarchicznym
- rozpiętość kierowania jest ograniczona -> piramida organizacyjna
- rozpiętość kierowania – ilość stanowisk jaką menadżer może efektywnie zarządzać
- proste i powtarzalne procesy pracy -> duża rozpiętość kierowania
- złożone, zróżnicowane i niecykliczne procesy pracy -> niska rozpiętość kierowania
5. ZASADA…
…, koordynowanie. Analiza ujec procesu generowania
wiedzy w organizacji pozwala wyroznic dwa podejscia: techniczne i spoleczne. Podejcie techniczne (kodyfikacji)
sprowadza sie do szerokiego wykorzystania techniki (internet, intranet, hypermedia i autostrady informacyjne). Proces
generowania wiedzy w takim wypadkow sprowadza sie do: uzyskania informacji -> interpretacji i badania jej
uzytecznosci -> intergracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz