Zasady odbywania aplikacji sądowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 259
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady odbywania aplikacji sądowej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Na czym polega i kto ustala zasady odbywania aplikacji sądowej?
Polega na zapoznaniu się z czynnościami sędziego, sekretariatów sądowych oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do zajmowania stanowiska sędziego. Aplikacja obejmuje zajęcia seminaryjne i praktykę. Prowadzona jest przez prezesów sądów apelacyjnych dla obszaru danej apelacji. Zajęcia seminaryjne mogą być prowadzone dla obszaru dwóch lub większej ilości apelacji. Aplikacja sądowa trwa 3 lata. W trakcie aplikacji kandydat składa kolokwium z dziedziny prawa, która była przedmiotem zajęć seminaryjnych w okresie poprzedzającym kolokwium. W miesiącu poprzedzającym upływ okresu aplikacji aplikant składa egzamin sędziowski. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu aplikant może przystąpić jeden raz do ponownego jego składania, w ciągu roku od dnia egzaminu poprzedniego.
Aplikantem sądowym może być osoba: posiadająca obywatelstwo polskie, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła studia wyższe prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, została zakwalifikowana na aplikację przez komisję egzaminacyjną po przeprowadzeniu konkursu przez prezesa sądu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz