Zasady kształcenia dorosłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kształcenia dorosłych - strona 1 Zasady kształcenia dorosłych - strona 2

Fragment notatki:

Zasady kształcenia dorosłych 1. zasada poglądowości (bezpośredniości) - zdobywanie wiedzy o rzeczywistości przez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarzeń, procesów bezpośrednio lub dzięki pomocom naukowym tj. tabele, obrazy, modele, wykresy. Ułatwia to zrozumienie i zapamiętanie faktów, uogólnień i praw naukowych, przyspiesza proces opanowania wiedzy i umiejętności. 2. zasada przystępności kształcenia - polega na stopniowaniu trudności, dostosowaniu treści i metod nauczania do możliwości uczniów. Najważniejsze w tej metodzie to: uwzględnianie właściwości psychofizycznych człowieka, dbanie o zrozumiałość terminologii, którą się nauczyciel posługuje. 3. zasada systematyczności - powinna być stosowana zarówno przez nauczycieli jak i przez uczniów. Należy regularnie powtarzać określone partie materiału, stale nawiązywać do wiadomości już opanowanych, właściwie dawkować wiedzę, podzielić materiał na określone części, podkreślać sprawy najważniejsze. 4. zasada świadomego i aktywnego współuczestnictwa - nie sprawdzała się w szkolnictwie tradycyjnym, gdzie nauczyciel był w centrum. Nauczyciel powinien: - poznać potrzeby uczniów i rozwijać je tak, aby uwzględniać przy tym potrzeby społeczne, - motywować i stawiać realne zadania, które będą dawać poczucia sprawstwa. 5. zasada kształcenia umiejętności uczenia się - to samokształcenie. Zasada ta wynika z edukacji ustawicznej, stąd też jest szczególnie ważna w dydaktyce dorosłych, bo dorośli szybciej zapominają zdobytą wiedzę. Ważna jest tu: - świadomość i wydajność nauki - samodzielne planowanie i organizowanie pracy umysłowej - prawidłowe rozumienie poznawanych informacji - doskonalenie metod nabywania informacji 6. zasada łączenia teorii z praktyką - to racjonalne posługiwanie się wiedzą teoretyczną w życiu i sytuacjach praktycznych. Zasada ta ważna jest dla dorosłych, bo dla nich teoria bez praktyki jest bezwartościowa. Ponadto łatwiej przyswajają oni wiedzę praktyczną niż teoretyczną. 7. zasada wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych - nawiązywanie do indywidualnych doświadczeń osób dorosłych; ważne jest poznanie uczniów. Podkreśla się charakter posiadanych doświadczeń (pozytywne i negatywne) oraz ich wpływ na proces nauczania - uczenia się. 8. zasada indywidualizacji i zespołowości - kieruje uwagę na indywidualne możliwości, ale podkreśla też znaczenie zespołowości w nauczaniu. Dorośli są mniej skłoni do samorzutnego tworzenia grup, dlatego należy stwarzać określone sytuacje. 9. zasada trwałości wiedzy - nauczyciel powinien ułatwić trwałe zapamiętywanie wiedzy przez rozmaite zabiegi dydaktyczne np: ćwiczenia utrwalające, wzbudzenie zainteresowania uczniów, ich aktywny udział. Ważna jest też kontrola i ocena postępów. 10. zasada ustawiczności kształcenia - zasada ta wskazuje na całożyciowy charakter edukacji. Od 1974 r. ustawiczność kształcenia stałą się podstawową zasadą reform szkolnych i oświatowych. Obecnie istnieje potrzeba ciągłości i systematyczności w procesie uczenia się. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz